Blue Flower

Spotkanie dla osób chcących założyć stowarzyszenie zwykłe

W dniu 02.10.2017 o godz. 11.00 w budynku Urzędu Miasta i Gminy Szczekociny, ul. Senatorska 2, w sali konferencyjnej odbędzie się spotkanie dla osób, które chciałyby utworzyć stowarzyszenie zwykłe. Na spotkaniu zostaną omówione kwestie formalne związane z procedurą zakładania stowarzyszenia, a także możliwości, jakie wynikają z tego faktu, m.in. możliwość pozyskania środków w ramach projektów grantowych ogłaszanych przez LGD "Peła Jury". Wszystkie osoby zainteresowane bardzo serdecznie zapraszamy.