Blue Flower

Podsumowanie spotkań i założenia do LSR 2023-2027

W wyniku przeprowadzonych spotkan i konsultacji określono najistotniejsze potrzeby a mianowicie:

  • Umożliwienie podejmowania działalności gospodarczych oraz rozwój już istniejących
  • Działania na rzecz ochrony środowiska poprzez
  • Zapobieganie wykluczeniu społecznemu
  • Kultywowane tradycji lokalnych
  • Przeciwdziałanie klęskom żywiołowym poprzez doposażenie jednostek OSP w niezbędny sprzęt ratowniczy
  • Wspieranie osób dorosłych w nabywaniu dodatkowych kwalifikacji/umiejętności dostosowanych do aktualnych potrzeb rynku pracy
  •  Tworzenie i rozwój terenów zielonych
  • Doposażenie jednostek użyteczności publicznej z uwzględnieniem działań proekologicznych
  • Podejmowanie inicjatyw społecznych w zakresie organizacji wydarzeń, spotkań integrujących grupy w niekorzystnej sytuacji, szkoleń itp.
  • Wsparcie działań umożliwiających poznanie dobrych praktyk i ewentualną współpracę z instytucjami działającymi poza obszarem LGD oraz na terenie UE.

Harmonogram spotkań konsultacyjnych z mieszkańcami obszaru LGD

W związku z tworzeniem nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027

 Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Perła Jury”

 serdecznie zaprasza wszystkich mieszkańców gmin członkowskich LGD na spotkanie konsultacyjne, które odbędą się

 

Kroczyce

Kroczyce ul Kościuszki 23

25-05-22 od godz. 16.00

Włodowice

Rudniki ul Skarżycka 2

24-05-22 od godz.16.00

Irządze

Woźniki 4

23-05-22 od godz.16.00

Żarnowiec

Żarnowiec ul.Rynek 9

19-05-22 od godz. 16.00

Poręba

Poręba ul Mickiewicza 2

18-05-22 od godz. 16.00

Ogrodzieniec

Ogrodzieniec Plac Wolności 24

16-05-22 od godz. 16.00

Łazy

Łazy ul Spółdzielcza 2

09-05-22 od godz 16.00

Pilica

Pilica ul.Zarnowiecka 46a

10-05-22 od godz. 16.00

Szczekociny

Goleniowy ul Strażacka 4

17-05-22 od godz.16.00

 

 

Celem spotkania jest wypracowanie wspólnych koncepcji i potrzeb wśród mieszkańców, a także możliwości i sposobu wykorzystania środków jakimi będzie dysponować LGD.