Blue Flower

Dokumenty związane z możliwością pozyskania dofinansowania na działania dot. projektów indywidualnych w ramach celu Ogólnego 1

Formularz Wniosku o przyznanie pomocy-  wersja Excel - 2z

Formularz Wniosku o przyznanie pomocy - wersja PDF- 2z

Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy-2z

 

Aktualne kryteria wyboru operacji

Kryteria oceny operacji pod kątem lokalnych kryteriów wyboru

 

Karta oceny projektu- cel ogólny 1

Zbiorcza karta oceny projektu 

 

Oświadczenie Wnioskodawcy, o zobowiazaniu do zamieszczenia logotypu LGD na tablicy informacyjnej

Zobowiązanie Wnioskodawcy do wypełniania ankiet monitorujacych realizację operacji na potrzeby LGD

Oświadczenie Wnioskodawcy o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych

 

Umowa o przyznanie pomocy- wzór -2z

Zał. nr 1 do Umowy o przyznanie pomocy

Zał. nr 2 do Umowy o przyznanie pomocy

Zał. nr 3 do Umowy o przyznanie pomocy

Zał. nr 4 do Umowy o przyznanie pomocy

Zał. nr 5 do Umowy o przyznanie pomocy

Zał. nr 5A do Umowy o przyznanie pomocy

 

Wniosek o płatność - wersja Excel

Wniosek o płatność- wersja PDF

Instrukcja do Wniosku o płatność

 

Procedura wniesienia protestu od rozstrzygnięć Rady Programowej - zał. nr 3 do Księgi Procedur 

Formularz- Protest od dezycji Rady Programowej

 

Procedura przeprowadzania naborów i wyboru wniosków- zał. nr 2 do Księgi Procedur 

WERYFIKACJA ZGODNOŚCI OPERACJI- Wytyczne MINROL