Blue Flower

Kajak

 

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:

Europa inwestująca w obszary wiejskie".

Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Operacja pn. „Kreowanie Aktywności Jednoczących Amatorów Kajakarstwa”, mająca na celu zwiększenie

atrakcyjności turystycznej obszarów partnerskich LGD poprzez kreowanie i promocję atrakcji turystycznych z

wykorzystaniem zasobów naturalnych i kulturowych współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w


ramach
działania 19. „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.