Blue Flower

Organy LGD

Zarząd LGD "Perła Jury"

Cezary Barczyk – Prezes

Jakub Otczyk – Wiceprezes

Krzysztof Nowak- Wiceprezes

Maria Miśkiewicz – Skarbnik

Jan Goncerz- Członek

Izabela Miśkiewicz – Członek

Małgorzata Grabowska - Członek

 

RADA PROGRAMOWA

 

 Agnieszka Perkowska -Przewodnicząca 

Urszula Łaciak

Paulina Gajda

Bożena Demel

Agnieszka Andrzejewska

Czesław Słuszniak - Wiceprzewodniczący

Justyna Wizor

Andrzej Pniak

Dorota Supkowska

Henryk Mogieła

 

Komisja Rewizyjna

Tadeusz Drążek – Przewodniczący

Magdalena Kizlich - Wiceprzewodnicząca

Elżbieta Stanek -Członek

Wioletta Baran - Członek

Beata Kampa - Członek

Kazimierz Grzesiak - Członek

Alojzy Leśniak - Członek

Jarosław Wróbel - Członek

Ryszard Sosnowski - Członek