Blue Flower

Lokalna Grupa Działania "Perła Jury" ogłasza nabór wniosków nr 5/2016

Zakres tematyczny operacji: Przebudowa, remont, doposażenie, adaptacja obiektów / pomieszczeń pełniących funkcje społeczno-kulturalną- zgodnie z rozporządzeniem na „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” art. 2 ust. 1 pkt 6).

Forma wsparcia: refundacja kosztów kwalifikowalnych.

Limit środków dostępnych w konkursie: 1 223 985,35 zł

Termin składania wniosków: 02.11.2016r-30.11.2016r

Miejsce składania wniosków: Siedziba Stowarzyszenia LGD „Perła Jury”, 42-450 Łazy, ul. Jesionowa 1, II piętro, pokój nr 3 oraz 12 w godz. 8.00-14.00.

Więcej informacji tutaj

Lokalna Grupa Działania "Perła Jury" ogłasza nabór wniosków nr 4/2016

Zakres tematyczny operacji: Rozwijanie działalności gospodarczej- zgodnie z rozporządzeniem na „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” art. 2 ust. 1 pkt 2) c).
Forma wsparcia: refundacja kosztów kwalifikowalnych.
Limit środków dostępnych w konkursie: 964 250,00 zł
Wysokość dofinansowania: do 300 000,00 zł
Termin składania wniosków: 02.11.2016r-30.11.2016r
Miejsce składania wniosków: Siedziba Stowarzyszenia LGD „Perła Jury”, 42-450 Łazy, ul. Jesionowa 1, II piętro, pokój nr 3 oraz 12 w godz. 8.00-14.00.

Więcej informacji tutaj

Lokalna Grupa Działania "Perła Jury" ogłasza nabór wniosków nr 3/2016

Zakres tematyczny operacji: Podejmowanie działalności gospodarczej – zgodnie z rozporządzeniem na „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” art. 2 ust. 1 pkt 2) a).
Forma wsparcia: premia
Limit środków dostępnych w konkursie: 2 280 000,00 zł
Wysokość dofinansowania w zakresie działalności okołoturystycznej- 70 000,00 zł
Wysokość dofinansowania w zakresie działalności usługowej- 80 000,00 zł
Termin składania wniosków: 02.11.2016r-30.11.2016r
Miejsce składania wniosków: Siedziba Stowarzyszenia LGD „Perła Jury”, 42-450 Łazy, ul. Jesionowa 1, II piętro, pokój nr 3 oraz 12 w godz. 8.00-14.00.

Więcej informacji tutaj

Lokalna Grupa Działania "Perła Jury" ogłasza nabór wniosków nr 1/2016

Zakres tematyczny: Działania informacyjno-promocyjne dot. materiałów informacyjno-promocyjnych, o których mowa w rozporządzeniu LSR art. 2 ust.1 pkt 8) –promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych.

Forma wsparcia: refundacja kosztów kwalifikowalnych.

Limit środków dostępnych w konkursie: 67 624,25 zł

Termin składania wniosków: 22.09.2016r-07.10.2016r

Lokalna Grupa Działania "Perła Jury" ogłasza nabór wniosków nr 2/2016

Zakres tematyczny: Wsparcie grup społecznych aktywizujących społeczności lokalne, o których mowa w rozporządzeniu LSR art. 2 ust.1 pkt 1) –wzmocnienie kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych.

Forma wsparcia: refundacja kosztów kwalifikowalnych.

Limit środków dostępnych w konkursie: 118 750,00 zł

Termin składania wniosków: 22.09.2016r-07.10.2016r