Blue Flower

Lokalna Grupa Działania "Perła Jury" ogłasza nabór wniosków nr 5/2017

Zakres tematyczny operacji: Rozwijanie działalności gospodarczej ukierunkowanej na innowacyjność- zgodnie z rozporządzeniem na „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”  art. 2 ust. 1 pkt 2 c).

Forma wsparcia: refundacja kosztów kwalifikowalnych poniesionych przez Wnioskodawcę w wysokości do 70% ( zależnie od kryterium wyboru operacji nr 6) .

Wnioskodawca uprawniony do uzyskania wsparcia w ramach danego zakresu: Mikro lub Mały Przedsiębiorca (zgodnie z definicją MŚP z ustawy o swobodzie działalności gospodarczej) rozwijający działalność gospodarczą w sferze usługowej lub usług dot. działalności około turystycznej, który chce pozyskać środki w szczególności na działania innowacyjne zgodnie z uzasadnieniem do kryterium wyboru operacji nr 3.

Limit środków dostępnych w konkursie: 95 000,00 zł

Termin składania wniosków:  24.07.2017r. - 11.08.2017r.

Więcej informacji tutaj.

Zakończenie naboru wniosków nr 3/2016 i 5/2016

W dniu dzisiejszym o godz. 14 zakończył się nabór wniosków nr 3/2016 oraz 5/2015. W ramach naboru nr 3 wpłynęło 26 wniosków, w ramach naboru nr 5- 7 wniosków. Wnioski zostaną poddane ocenie na najbliższym posiedzeniu Rady Programowej.

Lokalna Grupa Działania "Perła Jury" ogłasza nabór wniosków nr 7/2016

Zakres tematyczny:

Działania związane z wyposażeniem podmiotów działających w sferze kultury - zgodnie z rozporządzeniem na
„Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”

art. 2 ust. 1 pkt 5.

Forma wsparcia: refundacja kosztów kwalifikowalnych.

Limit środków dostępnych w konkursie: 179 257,43 zł

Termin składania wniosków: 07.12.2016r-28.12.2016r

Więcej informacji: tutaj

Lokalna Grupa Działania "Perła Jury" ogłasza nabór wniosków nr 6/2016

Zakres tematyczny:

Budowa, przebudowa, remont, doposażenie miejsc sportowych/rekreacyjnych/wypoczynkowych

/turystycznych
zgodnie z rozporządzeniem na „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”
art. 2 ust. 1 pkt 6.

Forma wsparcia: refundacja kosztów kwalifikowalnych.

Limit środków dostępnych w konkursie: 1 053 686,75 zł

Termin składania wniosków: 07.12.2016r-28.12.2016r

Więcej informacji: tutaj

Anulowanie naboru nr 4/2016

Lokalna Grupa Działania "Perła Jury" informuje, że w związku z błędami pisarskimi w ogłoszeniu nr 4/2016 skutkującymi przekazaniem niepełnej informacji o możliwości pozyskania środków przez mikro i małe przedsiębiorstwa z zakresu rozwijania działalności gospodarczej, odwołujemy nabór nr 4/2016. Za zaistniałą pomyłkę przepraszamy.