Blue Flower

Lokalna Grupa Działania "Perła Jury" ogłasza nabór wniosków nr 1/2016

Zakres tematyczny: Działania informacyjno-promocyjne dot. materiałów informacyjno-promocyjnych, o których mowa w rozporządzeniu LSR art. 2 ust.1 pkt 8) –promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych.

Forma wsparcia: refundacja kosztów kwalifikowalnych.

Limit środków dostępnych w konkursie: 67 624,25 zł

Termin składania wniosków: 22.09.2016r-07.10.2016r

Lokalna Grupa Działania "Perła Jury" ogłasza nabór wniosków nr 2/2016

Zakres tematyczny: Wsparcie grup społecznych aktywizujących społeczności lokalne, o których mowa w rozporządzeniu LSR art. 2 ust.1 pkt 1) –wzmocnienie kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych.

Forma wsparcia: refundacja kosztów kwalifikowalnych.

Limit środków dostępnych w konkursie: 118 750,00 zł

Termin składania wniosków: 22.09.2016r-07.10.2016r