Blue Flower

Lokalna Grupa Działania "Perła Jury" ogłasza nabór wniosków nr 6/2016

Zakres tematyczny:

Budowa, przebudowa, remont, doposażenie miejsc sportowych/rekreacyjnych/wypoczynkowych

/turystycznych
zgodnie z rozporządzeniem na „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”
art. 2 ust. 1 pkt 6.

Forma wsparcia: refundacja kosztów kwalifikowalnych.

Limit środków dostępnych w konkursie: 1 053 686,75 zł

Termin składania wniosków: 07.12.2016r-28.12.2016r

Więcej informacji: tutaj

Anulowanie naboru nr 4/2016

Lokalna Grupa Działania "Perła Jury" informuje, że w związku z błędami pisarskimi w ogłoszeniu nr 4/2016 skutkującymi przekazaniem niepełnej informacji o możliwości pozyskania środków przez mikro i małe przedsiębiorstwa z zakresu rozwijania działalności gospodarczej, odwołujemy nabór nr 4/2016. Za zaistniałą pomyłkę przepraszamy.

Lokalna Grupa Działania "Perła Jury" ogłasza nabór wniosków nr 5/2016

Zakres tematyczny operacji: Przebudowa, remont, doposażenie, adaptacja obiektów / pomieszczeń pełniących funkcje społeczno-kulturalną- zgodnie z rozporządzeniem na „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” art. 2 ust. 1 pkt 6).

Forma wsparcia: refundacja kosztów kwalifikowalnych.

Limit środków dostępnych w konkursie: 1 223 985,35 zł

Termin składania wniosków: 02.11.2016r-30.11.2016r

Miejsce składania wniosków: Siedziba Stowarzyszenia LGD „Perła Jury”, 42-450 Łazy, ul. Jesionowa 1, II piętro, pokój nr 3 oraz 12 w godz. 8.00-14.00.

Więcej informacji tutaj

Lokalna Grupa Działania "Perła Jury" ogłasza nabór wniosków nr 4/2016

Zakres tematyczny operacji: Rozwijanie działalności gospodarczej- zgodnie z rozporządzeniem na „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” art. 2 ust. 1 pkt 2) c).
Forma wsparcia: refundacja kosztów kwalifikowalnych.
Limit środków dostępnych w konkursie: 964 250,00 zł
Wysokość dofinansowania: do 300 000,00 zł
Termin składania wniosków: 02.11.2016r-30.11.2016r
Miejsce składania wniosków: Siedziba Stowarzyszenia LGD „Perła Jury”, 42-450 Łazy, ul. Jesionowa 1, II piętro, pokój nr 3 oraz 12 w godz. 8.00-14.00.

Więcej informacji tutaj

Lokalna Grupa Działania "Perła Jury" ogłasza nabór wniosków nr 3/2016

Zakres tematyczny operacji: Podejmowanie działalności gospodarczej – zgodnie z rozporządzeniem na „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” art. 2 ust. 1 pkt 2) a).
Forma wsparcia: premia
Limit środków dostępnych w konkursie: 2 280 000,00 zł
Wysokość dofinansowania w zakresie działalności okołoturystycznej- 70 000,00 zł
Wysokość dofinansowania w zakresie działalności usługowej- 80 000,00 zł
Termin składania wniosków: 02.11.2016r-30.11.2016r
Miejsce składania wniosków: Siedziba Stowarzyszenia LGD „Perła Jury”, 42-450 Łazy, ul. Jesionowa 1, II piętro, pokój nr 3 oraz 12 w godz. 8.00-14.00.

Więcej informacji tutaj