Blue Flower

Unieważnienie naboru wniosków nr 1/G/2019

W związku z błędną alokacją środków podanych w ogłoszeniu o naborze, LGD unieważnia konkurs nr 1/G/2019

                                           Za zaistniałą sytuację przepraszamy.

                                                                                 Konkurs zostanie ogłoszony w październiku 2019r

Ogłoszenie o naborze projektów grantowych 1/G/2019

Lokalna Grupa Działania "Perła Jury" ogłasza nabór na realizację zadań w ramach projektów grantowych.

Wnioski o powierzenie grantu należy składać w odpowiedzi na poniżej zamieszczone Ogłoszenia:

Ogłoszenie- Przebudowa, doposażenie, adaptacja obiektów/pomieszczeń pełniących funkcje kulturalną

 

Wnioski można składać w terminie od od dnia 23.09. 2019 r. do dnia 07.10. 2018 r. (od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 14.00, w ostatnim dniu przyjmowania wniosków tj. 07.10- wnioski przyjmowane są WYŁĄCZNIE do godz. 11.00).

Poniżej znajdą Państwo dokumenty związane ze składaniem wniosków o powierzenie grantów. Prosimy o zapoznanie się z Regulaminem projektów grantowych.

Lokalna Grupa Działania "Perła Jury" ogłasza nabór 2/2019

Lokalna Grupa działania "Perła Jury" ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania"Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju" dla operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

 

Pobierz pełną treść ogłoszenia

Dokumenty do pobrania spakowane programem ZIP

załącznik nr 1- Planowane do osiągnięcia w wyniku operacji cele ogólne, szczegółowe, przedsięwzięcia oraz zakładane do osiągnięcia wskaźniki.

 

Termin składania wniosków: 12.08.2019r- 27.08.2019r
Miejsce składania wniosków: Siedziba Stowarzyszenia LGD „Perła Jury”, 42-450 Łazy, ul. Jesionowa 1, II piętro, pokój nr 3  w godz. 8.00-14.00.
Forma wsparcia: refundacja kosztów kwalifikowalnych poniesionych przez Wnioskodawcę w wysokości:
-  Organizacje pozarządowe – 80 %,
-  Jednostki sektora finansów publicznych – do 63,63 %.

Lokalna Grupa Działania "Perła Jury" ogłasza nabór wniosków nr 1/2019

Zakres tematyczny operacji: Podejmowanie działalności gospodarczej – zgodnie z rozporządzeniem na „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”  art. 2 ust. 1 pkt 2) a).

Forma wsparcia: premia

Limit środków dostępnych w konkursie: 1 600 000,00 zł

Wysokość dofinansowania w zakresie działalności okołoturystycznej- 70 000,00 zł

Wysokość dofinansowania w zakresie działalności usługowej- 80 000,00 zł

Termin składania wniosków: 04.03.2019 r. -18.03.2019 r.

Miejsce składania wniosków: Siedziba Stowarzyszenia LGD „Perła Jury”, 42-450 Łazy, ul. Jesionowa 1, II piętro, pokój nr 3 oraz 12 w godz. 8.00-14.00 (w ostatnim dniu składania tj. 18.03, wnioski przyjmowane są WYŁĄCZNIE do godz. 11.00)

Więcej informacji tutaj

Ruszamy z kolejnymi naborami wniosków

Lokalna Grupa Działania "Perła Jury" ogłasza kolejne nabory wniosków:

Nabór 9/2018- Doposażenie JST świadczących usługi zdrowotne, socjalne lub komunalne – warunek: utworzone i/lub utrzymane miejsce pracy.

Dokumenty dot. naboru + załącznik nr 1- Planowane do osiągnięcia w wyniku operacji cele ogólne, szczegółowe, przedsięwzięcia oraz zakładane do osiągnięcia wskaźniki.

Nabór 10/2018- Doposażenie JST świadczących usługi kulturalne – warunek: utworzone i/lub utrzymane miejsce pracy.

Dokumenty dot. naboru załącznik nr 1- Planowane do osiągnięcia w wyniku operacji cele ogólne, szczegółowe, przedsięwzięcia oraz zakładane do osiągnięcia wskaźniki.

Nabór 11/2018- Wsparcie grup społecznych aktywizujących społeczności lokalne

Dokumenty dot. naboru załącznik nr 1- Planowane do osiągnięcia w wyniku operacji cele ogólne, szczegółowe, przedsięwzięcia oraz zakładane do osiągnięcia wskaźniki.

Nabór 12/2018- Podejmowanie inicjatyw społecznych, w tym pogłębiających wiedzę i umiejętności mieszkańców bądź powodujących nabycie nowych umiejętności

Dokumenty dot. naboru załącznik nr 1- Planowane do osiągnięcia w wyniku operacji cele ogólne, szczegółowe, przedsięwzięcia oraz zakładane do osiągnięcia wskaźniki.

Nabór 13/2018- Wydarzenia kultywujące lokalne dziedzictwo, w tym aktywizujące i integrujące mieszkańców i turystów

Dokumenty dot. naboru + załącznik nr 1- Planowane do osiągnięcia w wyniku operacji cele ogólne, szczegółowe, przedsięwzięcia oraz zakładane do osiągnięcia wskaźniki.

Nabór 14/2018- Rewitalizacja zabytków związanych z dziedzictwem lokalnym

Dokumenty dot. naboruzałącznik nr 1- Planowane do osiągnięcia w wyniku operacji cele ogólne, szczegółowe, przedsięwzięcia oraz zakładane do osiągnięcia wskaźniki.