Blue Flower

Lokalna Grupa Działania "Perła Jury" ogłasza nabory na realizację zadań w ramach projektów grantowych

Lokalna Grupa Działania "Perła Jury" ogłasza nabory na realizację zadań w ramach projektów grantowych.

Wnioski o powierzenie grantu należy składać w odpowiedzi na poniżej zamieszczone Ogłoszenia:

Ogłoszenie 1- Wsparcie grup społecznych aktywizujących społeczności lokalne

Ogłoszenie 2-  Działania informacyjno-promocyjne

Ogłoszenie 3-  Wydarzenia promocyjno-informacyjne

Wnioski można składać w terminie od 24.10. 2017 r. do dnia 21.11. 2017r. w siedzibie LGD.

Poniżej znajdą Państwo dokumenty związane ze składaniem wniosków o powierzenie grantów. Prosimy o zapoznanie się z Regulaminem projektów grantowych.

Lokalna Grupa Działania "Perła Jury" ogłasza nabór wniosków nr 6/2017

Zakres tematyczny operacji: Rozwijanie działalności gospodarczej- zgodnie z rozporządzeniem na „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” art. 2 ust. 1 pkt 2c).
Forma wsparcia: refundacja kosztów kwalifikowalnych poniesionych przez Wnioskodawcę w wysokości – do 70 %.
Wnioskodawca uprawniony do uzyskania wsparcia w ramach danego zakresu:  osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą  lub osoba prawna, z wyłączeniem województwa, posiadająca siedzibę lub oddział na terenie LGD „Perła Jury” prowadząca działalność co najmniej przez 365 dni w ciągu ostatnich 3 lat poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy.
Limit środków dostępnych w konkursie: 1 672 000,00 zł
Kwota dofinansowania na 1 wniosek: 50 000,00-200 000,00 zł
Termin składania wniosków: 02.10.2017r.- 20.10.2017r.

Więcej informacji tutaj.

Lokalna Grupa Działania "Perła Jury" ogłasza nabór wniosków nr 1/2017

Zakres tematyczny operacji: Przebudowa, doposażenie, adaptacja obiektów / pomieszczeń pełniących funkcje kulturalną- zgodnie z rozporządzeniem na „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” art. 2 ust. 1 pkt 6).
Forma wsparcia: refundacja kosztów kwalifikowalnych poniesionych przez Wnioskodawcę w wysokości:

  • Organizacje pozarządowe – 80 %,
  • Jednostki sektora finansów publicznych – 63,63 %.

Wnioskodawca uprawniony do uzyskania wsparcia w ramach danego zakresu: organizacje pozarządowe oraz jednostki sektora finansów publicznych.

Limit środków dostępnych w konkursie: 1 223 985,35 zł
Termin składania wniosków: 24.07.2017r- 11.08.2017r.

Więcej informacji tutaj.

Lokalna Grupa Działania "Perła Jury" ogłasza nabór wniosków nr 2/2017

Zakres tematyczny operacji: Doposażenie JST świadczących usługi zdrowotne, socjalne lub komunalne – warunek: utworzenie i/ lub utrzymanie miejsc pracy- zgodnie z rozporządzeniem na „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”  art. 2 ust. 1 pkt 6).

Forma wsparcia: refundacja kosztów kwalifikowalnych poniesionych przez Wnioskodawcę w wysokości – 63,63 %.

Wnioskodawca uprawniony do uzyskania wsparcia w ramach danego zakresu: jednostki samorządu terytorialnego.

Limit środków dostępnych w konkursie: 138 000,00 zł

Termin składania wniosków:  24.07.2017r.- 11.08.2017r.

Więcej informacji tutaj.

Lokalna Grupa Działania "Perła Jury" ogłasza nabór wniosków nr 3/2017

Zakres tematyczny operacji: Doposażenie JST świadczących usługi kulturalne- warunek: utworzone i/lub utrzymane miejsce pracy- zgodnie z rozporządzeniem na „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”  art. 2 ust. 1 pkt 6).

Forma wsparcia: refundacja kosztów kwalifikowalnych poniesionych przez Wnioskodawcę w wysokości – 63,63 %.

Wnioskodawca uprawniony do uzyskania wsparcia w ramach danego zakresu: jednostki samorządu terytorialnego.

Limit środków dostępnych w konkursie: 90 000,00 zł

Termin składania wniosków:  24.07.2017r. - 11.08.2017r.

Więcej informacji tutaj.