Blue Flower

Wyniki naboru dot. projektów grantowych nr 1/2017/G oraz 3/2017/G

W załączeniu protokół z posiedzenia Rady Programowej LGD "Perła Jury" z dnia 05.02.2018r. oraz listy rankingowe dla naboru 1/2017/G i 3/2017/G.

 

Protokół z posiedzenia Rady Programowej

Lista operacji zgodnych z ogłoszeniem i LSR nabór nr 1/2017/G

Lista operacji wybranych nabór nr 1/2017/G

Lista operacji zgodnych z ogłoszeniem i LSR nabór nr 3/2017/G

Lista operacji wybranych nabór nr 3/2017/G

 

Listy rankingowe- nabór nr 6/2017

W załączeniu protokół z posiedzenia Rady Programowej LGD "Perła Jury" z 20-21.11.2017r. oraz listy rankingowe dla naboru 6/2017

Protokół z posiedzenia Rady Programowej

Lista operacji zgodnych z ogłoszeniem i LSR

Lista operacji wybranych

Lista operacji niezgodnych z ogłoszeniem lub LSR

Lista operacji niewybranych

 

W związku z możliwością wniesienia przez Wnioskodawcę protestu od oceny przez Radę Programową informujemy, iż poniżej znajduje się Procedura wniesienia Protestu oraz formularz Wniosku  o wniesienie protestu.

Procedura

Formularz