Blue Flower

Wyniki naboru nr 3/2016

W dniach 12-13 2016 r. Rada Programowa LGD "Perła Jury" dokonała oceny, wyboru i ustalenia kwoty wsparcia w naborze nr 3/2016, w ramach któego wpłynęło 26 wniosków.

Poniżej znajdziecie Państwo listy operacji oraz protokół z posiedzenia Rady.

Jednocześnie informujemy, że od decyzji Rady przysługuje wnioskodawcom protest zgodnie z warunkami opisanymi w Procedura wniesienia protestu od rozstrzygnięć Rady Programowej - zał. nr 3 do Księgi Procedur - wersja 1 

 

Protokół z posiedzenia Rady Programowej

Lista operacji zgodnych z LSR oraz ogłoszeniem o naborze wniosków w konkursie 3/2016

Lista operacji wybranych w konkursie 3/2016

Lista operacji niewybranych w konkursie 3/2016