Blue Flower

Listy rankingowe- nabór nr 6/2017

W załączeniu protokół z posiedzenia Rady Programowej LGD "Perła Jury" z 20-21.11.2017r. oraz listy rankingowe dla naboru 6/2017

Protokół z posiedzenia Rady Programowej

Lista operacji zgodnych z ogłoszeniem i LSR

Lista operacji wybranych

Lista operacji niezgodnych z ogłoszeniem lub LSR

Lista operacji niewybranych

 

W związku z możliwością wniesienia przez Wnioskodawcę protestu od oceny przez Radę Programową informujemy, iż poniżej znajduje się Procedura wniesienia Protestu oraz formularz Wniosku  o wniesienie protestu.

Procedura

Formularz

Wyniki naboru nr 6/2016 i 7/2016

W dniu 17.01.2017 r. Rada Programowa LGD "Perła Jury" dokonała oceny, wyboru i ustalenia kwoty wsparcia w naborze nr 6/2016, w ramach którego wpłynęło 8 wniosków oraz w naborze 7, w ramach którego wpłynęły 2 wnioski.

Poniżej znajdziecie Państwo listy operacji oraz protokół z posiedzenia Rady.

Jednocześnie informujemy, że od decyzji Rady przysługuje wnioskodawcom protest zgodnie z warunkami opisanymi w Procedura wniesienia protestu od rozstrzygnięć Rady Programowej - zał. nr 3 do Księgi Procedur - wersja 1 

 

Protokół z posiedzenia Rady Programowej

Rejestr złożonych wniosków w naborze 6/2016

Rejestr złożonych wniosków w naborze 7/2016

Lista operacji zgodnych z LSR oraz ogłoszeniem o naborze wniosków w konkursie 6/2016

Lista operacji zgodnych z LSR oraz ogłoszeniem o naborze wniosków w konkursie 7/2016

Lista operacji wybranych w konkursie 6/2016

Lista operacji wybranych w konkursie 7/2016

 

 

Więcej artykułów…