Blue Flower

Listy rankingowe dla naboru 1/2018/G, 2/2018/G, 3/2018/G,4/2018/G dot. projektów grantowych

W załączeniu protokół z posiedzenia Rady Programowej LGD "Perła Jury" z dnia 26.03.2019r. oraz listy rankingowe dla naboru 1/2018/G, 2/2018/G, 3/2018/G oraz 4/2018/G.

Protokół z posiedzenia Rady Programowej

Lista operacji zgodnych z ogłoszeniem i LSR nabór nr 1/2018/G

Lista operacji wybranych nabór nr 1/2018/G

Lista operacji zgodnych z ogłoszeniem i LSR nabór nr 2/2018/G

Lista operacji wybranych nabór nr 2/2018/G

Lista operacji zgodnych z ogłoszeniem i LSR nabór nr 3/2018/G

Lista operacji wybranych nabór nr 3/2018/G

Lista operacji zgodnych z ogłoszeniem i LSR nabór nr 4/2018/G

Lista operacji wybranych nabór nr 4/2018/G

Jednocześnie informujemy, że ze względu na ilość wniosków złożonych przez JSFP w naborze nr 5/2018/G alokacja środków przeznaczonych na konkurs została przez nich przekroczona. W związku z powyższym nie mamy możliwości realizacji projektu grantowego, gdyż nie osiągamy minimum wskaźników określonych w ogłoszeniu o naborze. Nabór zostanie niezwłocznie powtórzony.

Listy rankingowe- nabór nr 3/2018 i 6/2018

W załączeniu protokół z posiedzenia Rady Programowej LGD "Perła Jury" z dnia 19.04.2018r. oraz listy rankingowe dla naboru 3/2018 i 6/2018.

 

Protokół z posiedzenia Rady Programowej

Lista operacji zgodnych z ogłoszeniem i LSR nabór nr 3/2018

Lista operacji wybranych nabór nr 3/2018

Lista operacji zgodnych z ogłoszeniem i LSR nabór nr 6/2018

Lista operacji wybranych nabór nr 6/2018

Wyniki naboru dot. projektów grantowych nr 1/2017/G oraz 3/2017/G

W załączeniu protokół z posiedzenia Rady Programowej LGD "Perła Jury" z dnia 05.02.2018r. oraz listy rankingowe dla naboru 1/2017/G i 3/2017/G.

 

Protokół z posiedzenia Rady Programowej

Lista operacji zgodnych z ogłoszeniem i LSR nabór nr 1/2017/G

Lista operacji wybranych nabór nr 1/2017/G

Lista operacji zgodnych z ogłoszeniem i LSR nabór nr 3/2017/G

Lista operacji wybranych nabór nr 3/2017/G