Blue Flower

lista rankingowa dla naboru 1/2023

W załączeniu protokół z posiedzenia Rady Programowej LGD "Perła Jury"  oraz listy rankingowe dla naboru 1/2023

Protokół z posiedzenia Rady Programowej

Lista operacji zgodnych z ogłoszeniem i LSR nabór nr 1/2023

Lista operacji niezgodnych z ogłoszeniem i LSR nabór nr 1/2023

Lista operacji wybranych nabór nr 1/2023

Lista operacji niewybranych nabór nr 1/2023