Blue Flower

Listy rankingowe- nabór nr 6/2017

W załączeniu protokół z posiedzenia Rady Programowej LGD "Perła Jury" z 20-21.11.2017r. oraz listy rankingowe dla naboru 6/2017

Protokół z posiedzenia Rady Programowej

Lista operacji zgodnych z ogłoszeniem i LSR

Lista operacji wybranych

Lista operacji niezgodnych z ogłoszeniem lub LSR

Lista operacji niewybranych

 

W związku z możliwością wniesienia przez Wnioskodawcę protestu od oceny przez Radę Programową informujemy, iż poniżej znajduje się Procedura wniesienia Protestu oraz formularz Wniosku  o wniesienie protestu.

Procedura

Formularz