Blue Flower

Ogłoszenie o naborze 1/2023

Zakres tematyczny operacji: Podejmowanie działalności gospodarczej – zgodnie z rozporządzeniem na „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”  art. 2 ust. 1 pkt 2) a).

Forma wsparcia: premia

Limit środków dostępnych w konkursie: 161168,52 € co stanowi 644 678,00 zł

Wysokość dofinansowania w zakresie działalności okołoturystycznej- 70 000,00 zł

Wysokość dofinansowania w zakresie działalności usługowej- 80 000,00 zł

Termin składania wniosków 28.02.2023 r. -14.03.2023 r.

Miejsce składania wniosków: Siedziba Stowarzyszenia LGD „Perła Jury" Siamoszyce, ul. Edukacyjna 15 42-425 Kroczyce ,  w godz. 8.00-14.00 (w ostatnim dniu składania tj. 14.03.2023, wnioski przyjmowane są WYŁĄCZNIE do godz. 11.00)

Pobierz pełną treść ogłoszenia

Niezbędne dokumenty do pobrania tutaj