Blue Flower

Ogłoszenie o naborze nr 1/2022

Lokalna Grupa działania "Perła Jury" ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania"Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju" dla operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

 

Pobierz pełną treść ogłoszenia

Dokumenty do pobrania spakowane programem ZIP

załącznik nr 1- Planowane do osiągnięcia w wyniku operacji cele ogólne, szczegółowe, przedsięwzięcia oraz zakładane do osiągnięcia wskaźniki.

 Termin składania wniosków: 04.005.2022r- 18.05.2022r
Miejsce składania wniosków: Siedziba Stowarzyszenia LGD „Perła Jury”, Siamoszyce ul. Edukacyjna 15,  w godz. 8.00-14.00.
Forma wsparcia: refundacja kosztów kwalifikowalnych poniesionych przez Wnioskodawcę w wysokości:
-  Organizacje pozarządowe – 100 %,
-  Jednostki sektora finansów publicznych – do 63,63 %.