Blue Flower

Lokalna Grupa Działania "Perła Jury" ogłasza nabór 9/2020

Zakres tematyczny operacji: Podejmowanie działalności gospodarczej – zgodnie z rozporządzeniem na „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”  art. 2 ust. 1 pkt 2) a).

Forma wsparcia: premia

Limit środków dostępnych w konkursie: 173 483,91 €

Wysokość dofinansowania w zakresie działalności okołoturystycznej- 70 000,00 zł

Wysokość dofinansowania w zakresie działalności usługowej- 80 000,00 zł

Termin składania wniosków31.08.2020 r. -14.09.2020 r.

Miejsce składania wniosków: Siedziba Stowarzyszenia LGD „Perła Jury”, 42-450 Łazy, ul. Jesionowa 1, II piętro, pokój nr 12 w godz. 8.00-14.00 (w ostatnim dniu składania tj. 14.09.2020, wnioski przyjmowane są WYŁĄCZNIE do godz. 11.00)

Pobierz pełną treść ogłoszenia

Niezbędne dokumenty do pobrania tutaj