Blue Flower

Lokalna Grupa Działania "Perła Jury"

             Ogłoszenie o naborze nr 7/2020

 

Zarząd Lokalnej Grupy Działania „Perła Jury”

ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy

wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”

dla operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy

objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

 

Zakres tematyczny operacji: Doposażenie JST świadczących usługi kulturalne – warunek: utworzone i/lub utrzymane miejsce pracy.

Pobierz pełną treść ogłoszenia

Dokumenty dot. naboru 

     załącznik nr 1- Planowane do osiągnięcia w wyniku operacji cele ogólne, szczegółowe, przedsięwzięcia oraz zakładane do osiągnięcia wskaźniki.