Blue Flower

Ogłoszenie o naborze projektów grantowych 1/G/2019

Lokalna Grupa Działania "Perła Jury" ogłasza nabór na realizację zadań w ramach projektów grantowych.

Wnioski o powierzenie grantu należy składać w odpowiedzi na poniżej zamieszczone Ogłoszenia:

Ogłoszenie- Przebudowa, doposażenie, adaptacja obiektów/pomieszczeń pełniących funkcje kulturalną

 

Wnioski można składać w terminie od od dnia 23.09. 2019 r. do dnia 07.10. 2018 r. (od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 14.00, w ostatnim dniu przyjmowania wniosków tj. 07.10- wnioski przyjmowane są WYŁĄCZNIE do godz. 11.00).

Poniżej znajdą Państwo dokumenty związane ze składaniem wniosków o powierzenie grantów. Prosimy o zapoznanie się z Regulaminem projektów grantowych.

Kryteria merytoryczne dot. projektów grantowych

Regulamin konkursu grantowego

Regulamin doradztwa

Wniosek o powierzenie grantu

Instrukcja wypełniania wniosku o powierzenie grantu

Oświadczenie wnioskodawcy dot. wykorzystania zasobów

Oświadczenie wnioskodawcy dot. skierowania zadania do grup defaworyzowanych

Oświadczenie o wspólnej realizacji grantu

Oświadczenie wnioskodawcy dot. zaangażowania lokalnej społeczności

Oświadczenie o zgodności dokumentu potwierdzającego status prawny Wnioskodawcy/ Grantobiorcy

Umowa o powierzenie grantu

Wniosek o rozliczenie grantu

Instrukcja wypełniania wniosku o rozliczenie grantu

Wniosek o odwołanie od decyzji Rady Programowej

Ankieta monitorująca

Sprawozdanie z realizacji grantu

 

Więcej informacji można uzyskać w biurze LGD w Łazach, ul. Jesionowa 1, bądź w punkcie informacyjnym w Szczekocinach, ul. Senatorska 2 w godzinach pracy.