Blue Flower

Lokalna Grupa Działania "Perła Jury" ogłasza nabór 2/2019

Lokalna Grupa działania "Perła Jury" ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania"Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju" dla operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

 

Pobierz pełną treść ogłoszenia

Dokumenty do pobrania spakowane programem ZIP

załącznik nr 1- Planowane do osiągnięcia w wyniku operacji cele ogólne, szczegółowe, przedsięwzięcia oraz zakładane do osiągnięcia wskaźniki.

 

Termin składania wniosków: 12.08.2019r- 27.08.2019r
Miejsce składania wniosków: Siedziba Stowarzyszenia LGD „Perła Jury”, 42-450 Łazy, ul. Jesionowa 1, II piętro, pokój nr 3  w godz. 8.00-14.00.
Forma wsparcia: refundacja kosztów kwalifikowalnych poniesionych przez Wnioskodawcę w wysokości:
-  Organizacje pozarządowe – 80 %,
-  Jednostki sektora finansów publicznych – do 63,63 %.