Blue Flower

Lokalna Grupa Działania "Perła Jury" ogłasza nabór wniosków nr 1/2019

Zakres tematyczny operacji: Podejmowanie działalności gospodarczej – zgodnie z rozporządzeniem na „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”  art. 2 ust. 1 pkt 2) a).

Forma wsparcia: premia

Limit środków dostępnych w konkursie: 1 600 000,00 zł

Wysokość dofinansowania w zakresie działalności okołoturystycznej- 70 000,00 zł

Wysokość dofinansowania w zakresie działalności usługowej- 80 000,00 zł

Termin składania wniosków: 04.03.2019 r. -18.03.2019 r.

Miejsce składania wniosków: Siedziba Stowarzyszenia LGD „Perła Jury”, 42-450 Łazy, ul. Jesionowa 1, II piętro, pokój nr 3 oraz 12 w godz. 8.00-14.00 (w ostatnim dniu składania tj. 18.03, wnioski przyjmowane są WYŁĄCZNIE do godz. 11.00)

Więcej informacji tutaj

Niezbędne dokumenty do pobrania tutaj