Blue Flower

Ruszamy z kolejnymi naborami wniosków

Lokalna Grupa Działania "Perła Jury" ogłasza kolejne nabory wniosków:

Nabór 9/2018- Doposażenie JST świadczących usługi zdrowotne, socjalne lub komunalne – warunek: utworzone i/lub utrzymane miejsce pracy.

Dokumenty dot. naboru + załącznik nr 1- Planowane do osiągnięcia w wyniku operacji cele ogólne, szczegółowe, przedsięwzięcia oraz zakładane do osiągnięcia wskaźniki.

Nabór 10/2018- Doposażenie JST świadczących usługi kulturalne – warunek: utworzone i/lub utrzymane miejsce pracy.

Dokumenty dot. naboru załącznik nr 1- Planowane do osiągnięcia w wyniku operacji cele ogólne, szczegółowe, przedsięwzięcia oraz zakładane do osiągnięcia wskaźniki.

Nabór 11/2018- Wsparcie grup społecznych aktywizujących społeczności lokalne

Dokumenty dot. naboru załącznik nr 1- Planowane do osiągnięcia w wyniku operacji cele ogólne, szczegółowe, przedsięwzięcia oraz zakładane do osiągnięcia wskaźniki.

Nabór 12/2018- Podejmowanie inicjatyw społecznych, w tym pogłębiających wiedzę i umiejętności mieszkańców bądź powodujących nabycie nowych umiejętności

Dokumenty dot. naboru załącznik nr 1- Planowane do osiągnięcia w wyniku operacji cele ogólne, szczegółowe, przedsięwzięcia oraz zakładane do osiągnięcia wskaźniki.

Nabór 13/2018- Wydarzenia kultywujące lokalne dziedzictwo, w tym aktywizujące i integrujące mieszkańców i turystów

Dokumenty dot. naboru + załącznik nr 1- Planowane do osiągnięcia w wyniku operacji cele ogólne, szczegółowe, przedsięwzięcia oraz zakładane do osiągnięcia wskaźniki.

Nabór 14/2018- Rewitalizacja zabytków związanych z dziedzictwem lokalnym

Dokumenty dot. naboruzałącznik nr 1- Planowane do osiągnięcia w wyniku operacji cele ogólne, szczegółowe, przedsięwzięcia oraz zakładane do osiągnięcia wskaźniki.

Termin składania wniosków: 13.08.2018r. - 27.08.2018r.
Miejsce składania wniosków: Siedziba Stowarzyszenia LGD „Perła Jury”, 42-450 Łazy, ul. Jesionowa 1, II piętro, pokój nr 3 oraz 12 w godz. 8.00-14.00 (w ostatnim dniu składania tj. 27.08, wnioski przyjmowane są WYŁĄCZNIE do godz. 11.00).
Forma wsparcia: refundacja kosztów kwalifikowalnych poniesionych przez Wnioskodawcę w wysokości:
-  Organizacje pozarządowe – 80 %,
-  Jednostki sektora finansów publicznych – do 63,63 %.