Blue Flower

Lokalna Grupa Działania "Perła Jury" ogłasza nabory na realizację zadań w ramach projektów grantowych

Lokalna Grupa Działania "Perła Jury" ogłasza nabory na realizację zadań w ramach projektów grantowych.

Wnioski o powierzenie grantu należy składać w odpowiedzi na poniżej zamieszczone Ogłoszenia:

Ogłoszenie 1- Wsparcie grup społecznych aktywizujących społeczności lokalne

Ogłoszenie 2-  Działania informacyjno-promocyjne

Ogłoszenie 3-  Wydarzenia promocyjno-informacyjne

Wnioski można składać w terminie od 24.10. 2017 r. do dnia 21.11. 2017r. w siedzibie LGD.

Poniżej znajdą Państwo dokumenty związane ze składaniem wniosków o powierzenie grantów. Prosimy o zapoznanie się z Regulaminem projektów grantowych.

Kryteria- projekty grantowe

Regulamin- projekty grantowe

Regulamin doradztwa

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5

Załącznik nr 6

Załącznik nr 7

Załącznik nr 8

Załącznik nr 9a

Załącznik nr 9b

Załącznik nr 10

Załącznik nr 11

Załącznik nr 12

Załącznik nr 13

Załącznik nr 14

Załącznik nr 15

Sprawozdanie

Więcej informacji można uzyskać w biurze LGD w Łazach, ul. Jesionowa 1.