Blue Flower

Lokalna Grupa Działania "Perła Jury" ogłasza nabór wniosków nr 6/2017

Zakres tematyczny operacji: Rozwijanie działalności gospodarczej- zgodnie z rozporządzeniem na „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” art. 2 ust. 1 pkt 2c).
Forma wsparcia: refundacja kosztów kwalifikowalnych poniesionych przez Wnioskodawcę w wysokości – do 70 %.
Wnioskodawca uprawniony do uzyskania wsparcia w ramach danego zakresu:  osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą  lub osoba prawna, z wyłączeniem województwa, posiadająca siedzibę lub oddział na terenie LGD „Perła Jury” prowadząca działalność co najmniej przez 365 dni w ciągu ostatnich 3 lat poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy.
Limit środków dostępnych w konkursie: 1 672 000,00 zł
Kwota dofinansowania na 1 wniosek: 50 000,00-200 000,00 zł
Termin składania wniosków: 02.10.2017r.- 20.10.2017r.

Więcej informacji tutaj.

Dokumenty konkursowe

Załącznik nr 1 do wytycznych