Blue Flower

Dokumenty związane z możliwością pozyskania dofinansowania na rozwijanie działalności gospodarczej

Formularz Wniosku o przyznanie pomocy-  wersja Excel - 2z

Formularz Wniosku o przyznanie pomocy - wersja PDF- 2z

Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy-2z

 

Oświadczenie o wielkości przedsiębiorstwa - wersja Excel

Oświadczenie o wielkości przedsiębiorstwa - wersja PDF

Zasady wypełniania Oświadczenia podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa

 

Biznesplan- wersja Word

Biznesplan- Wersja PDF

Informacje pomocnicze przy wypełniania biznesplanu

 

Umowa o przyznanie pomocy- wzór -2z

Zał. nr 1 do Umowy o przyznanie pomocy

Zał. nr 2 do Umowy o przyznanie pomocy

Zał. nr 3 do Umowy o przyznanie pomocy

Zał. nr 4 do Umowy o przyznanie pomocy

Zał. nr 5 do Umowy o przyznanie pomocy

Zał. nr 5A do Umowy o przyznanie pomocy

 

Wniosek o płatność - wersja Excel

Wniosek o płatność- wersja PDF

Instrukcja do Wniosku o płatność

 

Oświadczenie- CEiDG

Oświadczenie- defaworyzowani

Oświadczenie- innowacyjność

Oświadczenie- technologie

Oświadczenie- pracownik

Oświadczenie- zgoda na przetwarzanie danych

Zobowiązanie do wypełnienia ankiety monitorującej

 

 

Aktualne kryteria oceny projektu

Kryteria oceny projektu przez Radę Programową

Karta oceny projektu- cel ogólny 2- rozwijanie działalności gospodarczej

Zbiorcza karta oceny projektu

 

Procedura wniesienia protestu od rozstrzygnięć Rady Programowej - zał. nr 3 do Księgi Procedur 

Formularz- Protest od decyzji Rady Programowej

 

Procedura przeprowadzania naborów i wyboru wniosków- zał. nr 2 do Księgi Procedur 

WERYFIKACJA ZGODNOŚCI OPERACJI- Wytyczne MINROL