Blue Flower

Pozostałe dokumenty nie związane z naborami wniosków

Plan szkoleń dla Rady Programowej i pracowników biura LGD

PLAN SZKOLEŃ DLA RADY PROGRAMOWEJ i Biura LGD- wersja 2

 

Lista członków LGD "Perła Jury"- stan na dzień 15.03.2017r

Lista członków LGD "Perła Jury"- stan na dzień 02.06.2016r

 

Księga wizualizacji znaku PROW 2014-2020

Regulamin Rady Programowej -18.12.2015r

 

Harmonogram planowanych naborów- listopad 2017

Harmonogram planowanych naborów- czerwiec 2017

Harmonogram naborów wniosków- z listopada 2016r

Harmonogram naborów wniosków- z października 2016r

Harmonogram naborów wniosków- z lipca 2016r

Harmonogram planowanych naborów maj 2016r.pdf

 

 

Zestawienie rzeczowo-finansowe

Regulamin doradztwa LGD "Perła Jury"