Blue Flower

Dokumenty związane z realizacją LSR na lata 2014-2020- dot. naborów wniosków konkursowych i grantowych

Umowa o Warunkach i Sposobie Realizacji Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego Przez Społeczność Nr 00002-6933-UM1210009/15 z dnia 10.05.2016r

Aneks do umowy ramowej Nr 00002-6933-UM1210009/15 z dnia 14.12.2017

Aneks do umowy ramowej Nr 00002-6933-UM1210009/15 z dnia 30.06.2017r

Aneks do umowy ramowej Nr 00002-6933-UM1210009/15 z dnia 09.06.2017r

Aneks do umowy ramowej Nr 00002-6933-UM1210009/15 z dnia 10.05.2016r

 

Lokalna Strategia Rozwoju LGD "Perła Jury" na lata 2014-2020  - wersja 3 z listopada 2017

Lokalna Strategia Rozwoju LGD "Perła Jury" na lata 2014-2020  - wersja 3 z czerwca 2017

Lokalna Strategia Rozwoju LGD "Perła Jury" na lata 2014-2020  - wersja 2 z lipca 2016

Lokalna Strategia Rozwoju LGD "Perła Jury" na lata 2014-2020  - wersja 1 z 18.12.2015r

 

  Harmonogram planowanych naborów- styczeń 2019

  Harmonogram planowanych naborów- lipiec 2018

 Harmonogram planowanych naborów- czerwiec 2018

Harmonogram planowanych naborów- marzec 2018

Harmonogram planowanych naborów- styczeń 2018

Harmonogram planowanych naborów- listopad 2017

Harmonogram planowanych naborów- czerwiec 2017

Harmonogram naborów wniosków- z listopada 2016r

Harmonogram naborów wniosków- z października 2016r

Harmonogram naborów wniosków- z lipca 2016r

Harmonogram planowanych naborów maj 2016r.pdf

 

Kryteria wyboru operacji- stan maj 2017- aktualne

Kryteria wyboru operacji- stan grudzień 2015

 

 Regulamin Rady Programowej grudzień 2017

 Regulamin Rady Programowej -18.12.2015r

 

Aktualna procedura przeprowadzania naborów-listopad 2017

 

Plan szkoleń dla Rady Programowej i pracowników biura LGD

PLAN SZKOLEŃ DLA RADY PROGRAMOWEJ i Biura LGD- wersja 2

Zakres obowiązków pracowników

Księga Procedur LGD "Perła Jury"- wersja 1

Procedura uzgadniania terminu naboru -zał. nr 1 do Księgi Procedur- wersja 1

Procedura przeprowadzania naborów i wyboru wniosków- zał. nr 2 do Księgi Procedur- wersja 1

Procedura przeprowadzania naborów i wyboru wniosków- zał. nr 2 do Księgi Procedur- wersja 2

Procedura wniesienia protestu od rozstrzygnięć Rady Programowej - zał. nr 3 do Księgi Procedur - wersja 1 

Procedura wniesienia protestu od rozstrzygnięć Rady Programowej - zał. nr 3 do Księgi Procedur - wersja 2

Procedura zmiany Lokalnych Kryteriów Wyboru - zał. nr 4 - wersja 1

Konkursy grantowe- dokumenty- stan grudzień 2015:

Regulamin

Załącznik 1

Załącznik 2

Załącznik 3

Załącznik 4

Załącznik 5

Załącznik 6

Załącznik 7

Załącznik 8

Zbiorcza karta

Odwołanie

Konkursy grantowe- dokumenty- stan wrzesień 2017:

Kryteria- projekty grantowe

Regulamin- projekty grantowe

Regulamin doradztwa

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5

Załącznik nr 6

Załącznik nr 7

Załącznik nr 8

Załącznik nr 9a

Załącznik nr 9b

Załącznik nr 10

Załącznik nr 11

Załącznik nr 12 + Sprawozdanie

Załącznik nr 13

Załącznik nr 14

Załącznik nr 15

 

Rozporządzenie zmieniające ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

Rozporzadzenie PE nr 1303 z dn 17.12.2013r.pdf
Rozporzadzenie PE nr 1305 z dn 17.12.2013r.pdf
Ustawa z dn 20.02.2015 r o rozwoju lokalnym kierowanym przez spolecznosc.pdf

Ustawa o RLKS- wersja od 18 stycznia 2017

Ustawa o PROW- wersja od 18 stycznia 2017

 

 

Zestawienie rzeczowo-finansowe dot. działań LGD

 

Plan komunikacji na 2016 rok

Plan komunikacji na 2017 rok

Plan komunikacji na 2018 rok

Plan komunikacji na 2019 rok