Blue Flower

Dokumenty LGD "Perła Jury"

Aktualny Statut LGD "Perła Jury" obowiązujący od dnia 15.05.2023

Deklaracja członkowska- osoba fizyczna

Deklaracja członkowska- osoba prawna

Deklaracja członkowska- osoba fizyczna- aktualizacja danych

Deklaracja członkowska- osoba prawna- aktualizacja danych 

Lista członków LGD "Perła Jury"- stan na 09.08,2023

 

Regulamin Rady Programowej

Regulamin Komisji Rewizyjnej

Regulamin Zarządu

 

Plan szkoleń dla Rady Programowej i Biura LGD

Procedura naboru pracowników

Regulamin pracy biura

Zakres obowiązków pracowników

 

Regulamin świadczonego doradztwa LGD "Perła Jury"