Blue Flower

Dokumenty LGD "Perła Jury"

Deklaracja członkowska- osoba fizyczna

Deklaracja członkowska- osoba prawna

Deklaracja członkowska- osoba fizyczna- aktualizacja danych

Deklaracja członkowska- osoba prawna- aktualizacja danych

 

Regulamin Rady Programowej

Regulamin Komisji Rewizyjnej

Regulamin Zarządu

 

Regulamin pracy biura- luty 2018

Procedura naboru pracowników

Zakres obowiązków pracowników

Regulamin pracy biura- wrzesień 2016

Procedura naboru i opis stanowisk

Regulamin pracy biura- grudzień 2015

Procedura naboru pracowników

Zakres obowiązków pracowników