Blue Flower

Dokumenty LGD "Perła Jury"

Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt. 24 b) Umowy  o warunkach i sposobie realizacji Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność, Lokalna Grupa Działania "Perła Jury" przedstawia wymagane zestawienie wydatków za 2017 rok:
Wynagrodzenia pracowników 109502,52 zł;
Prowadzenie biura 19125,70zł;
Aktywizacja 43965,66 zł,  w tym szkolenia 5478,00 zł.