Blue Flower

Dokumenty związane z ogłaszaniem konkursów ogólnych oraz grantowych


Załączniki:

Procedura uzgadniania terminu naboru -zał. nr 1 do Księgi Procedur- wersja 1

Procedura przeprowadzania naborów i wyboru wniosków- zał. nr 2 do Księgi Procedur- wersja 1

Procedura przeprowadzania naborów i wyboru wniosków- zał. nr 2 do Księgi Procedur- wersja 2

Procedura wniesienia protestu od rozstrzygnięć Rady Programowej - zał. nr 3 do Księgi Procedur - wersja 1 

Procedura wniesienia protestu od rozstrzygnięć Rady Programowej - zał. nr 3 do Księgi Procedur - wersja 2

Formularz- protest od decyzji Rady Programowej- wersja 1 

Formularz- protest od decyzji Rady Programowej- wersja 2 

 

Pozostałe dokumenty

Regulamin Rady Programowej LGD "Perła Jury" - wersja 1

Deklaracja poufności i bezstronności dla członków Rady Programowej - wersja 1 

Wniosek o wykluczenie z głosowania nad oceną wniosku - wersja 1 

Procedura zmiany Lokalnych Kryteriów Wyboru - zał. nr 4 - wersja 1

 

Konkursy grantowe- dokumenty:

Regulamin

Załącznik 1

Załącznik 2

Załącznik 3

Załącznik 4

Załącznik 5

Załącznik 6

Załącznik 7

Załącznik 8

Zbiorcza karta

Odwołanie