Blue Flower

Dokumenty związane z realizacją LSR na lata 2014-2020- dot. naborów wniosków konkursowych i grantowych

Umowa o Warunkach i Sposobie Realizacji Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego Przez Społeczność Nr 00002-6933-UM1210009/15 z dnia 10.05.2016r

Aneks do umowy ramowej Nr 00002-6933-UM1210009/15 z dnia 10.05.2016r

 

Lokalna Strategia Rozwoju LGD "Perła Jury" na lata 2014-2020  - wersja 2 z lipca 2016

Lokalna Strategia Rozwoju LGD "Perła Jury" na lata 2014-2020  - wersja 1 z 18.12.2015r

Zestawienie rzeczowo-finansowe dot. działań LGD

Plan komunikacji na 2016 rok

Plan komunikacji na 2017 rok