Blue Flower

Spotkanie

W dniu 21.12.2017r w Urzędzie Miasta i Gminy Pilica ul. Żarnowiecka 46A odbędzie się spotkanie informacyjne dot.:

- informowania o celach LSR,

- zasadach przyznawania dofinansowania,

- typach operacji,

- działalności LGD, 

- zasad interpretacji poszczególnych kryteriów wyboru

- procedur stosowanych przez Radę Programową,

- planowanego harmonogramie ogłaszania konkursów.

Na spotkanie zapraszamy wszystkie osoby zainteresowane ww tematyką, a w szczególności osoby długotrwale bezrobotne, osoby w wieku 18-35 r. życia oraz osoby powyżej 50 r. życia.

 

Spotkanie informacyjne o LGD

W dniu 19.12.2017r w Gminnym Ośrodku Kultury we Włodowicach, ul. Żarecka 29 o godz. 10.00 odbędzie się spotkanie informacyjne o działalności Lokalnej Grupy Działania "Perła Jury", w tym o celach Lokalnej Strategii Rozwoju, zasadach przyznawania dofinansowania i typach operacji.

Zapraszamy wszystkie zainteresowane osoby.

Posiedzenie Rady Programowej

Przewodniczący Rady Programowej LGD "Perła Jury" zwołuje posiedzenie Rady w dniu 11.12.2017r o godz. 11.00 w siedzibie LGD.

Proponowany porządek obrad:

  1. Ponowna ocena operacji w zakresie kryteriów i zarzutów podnoszonych w Protestach dot. naboru nr 6/2017 w zakresie Rozwijania działalności gospodarczej;
  1. Wydanie opinii w sprawie zmiany Umowy o przyznaniu pomocy między Zarządem Województwa a Wnioskodawcą;
  2. Wolne wnioski i zapytania.

Walne Wyborcze Zebranie Członków

Zarząd Lokalnej Grupy Działania „Perła Jury” zaprasza na Walne Wyborcze Zebranie Członków, które odbędzie się w dniu 14 grudnia 2017 roku (czwartek) o godz. 15.00
w Zajeździe Hetman, Lgota Murowana 29c 42-425 Kroczyce.
 
Porządek Walnego Wyborczego Zebrania Członków Stowarzyszenia LGD „Perła Jury”:
1.Otwarcie Zebrania i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zabrania.
3.Przyjęcie porządku obrad.
4.Przedstawienie zmian do Statutu LGD – podjęcie uchwały.
5.Przedstawienie zmian do Regulaminu Rady – podjęcie uchwały.
6.Wybory Rady Programowej na kolejną kadencję - podjęcie uchwały.
7.Wolne wnioski.
8.Zakończenie Zebrania.
 
Uprzejmie prosimy o potwierdzenie przybycia do dnia 08.12.2017r. pod nr tel.32 67 10 061.

Dokumenty dot. protestu

Szanowni Państwo

W związku z możliwością wniesienia przez Wnioskodawcę protestu od oceny przez Radę Programową informujemy, iż poniżej znajduje się Procedura wniesienia Protestu oraz formularz Wniosku  o wniesienie protestu.

Procedura

Formularz