Blue Flower

Koniec naboru wniosków

Informujemy, że w wyniku ogłoszonego konkursu nr 6/2017 dot. Rozwijania działalności gospodarczej do biura LGD w terminie wskazanym w ogłoszeniu wpłynęło 15 wniosków. Zostaną one poddane ocenie na najbliższym posiedzeniu Rady Programowej.

PRZYPOMINAMY!

Przypominamy, że ostateczny termin składania wniosków w ramach konkursu nr 6/2017- Rozwijanie działalności gospodarczej- upływa jutro tj. 20.10.2017r. o godz. 14. Prosimy o pojawienie się w biurze wcześniej. Po godz 14 wnioski nie zostaną przyjęte.

XI Jurajska Gonitwa za Lisem- zaproszenie

Spotkanie informacyjno-konsultacyjne

W dniu 04.10.2017r w siedzibie LGD „Perła Jury” odbyło się spotkanie informacyjno-konsultacyjne dla beneficjentów działania „Rozwijanie działalności gospodarczej”.

W spotkaniu wzięło udział 17 potencjalnych beneficjentów, 2 przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego z Wydziału Terenów Wiejskich oraz pracownicy biura LGD.

Podczas spotkania kierownik biura Beata Kotlińska przedstawiła prezentację dot. LSR, LGD, zasad przyznawania wsparcia oraz warunków przyznania pomocy. W trakcie spotkania przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego odpowiadali na pytania osób uczestniczących w spotkaniu.

Po zakończeniu spotkania uczestnicy w trybie konsultacji indywidualnych rozmawiali z przedstawicielami Urzędu oraz pracownikami LGD na tematy związane z przygotowywanymi przez nich wnioskami.

Prezentacja

    

 

Spotkanie animacyjne w Szczekocinach

W dniu 02.10.2017r. o godz. 11 w Szczekocinach odbyło się spotkanie animujące społeczność lokalną. Podczas spotkania omawiane były kwestie związane z zakładaniem stowarzyszeń zwykłych. Celem spotkania  była m.in. pomoc w pozyskiwaniu osobowości prawnej, wyznaczanie kierunków rozwoju i usamodzielniania się w przestrzeni społecznej.

W spotkaniu oprócz zainteresowanych  udział wziął Burmistrz Miasta i Gminy Szczekociny, Pan Krzysztof Dobrzyniewicz, przedstawiciele biura rachunkowego państwo Małgorzata i Marek Lipscy którzy udzielili odpowiedzi na pytania dotyczące kwestii finansowych oraz Naczelnik Wydziału Promocji i Współpracy z NGO Starostwa Powiatowego w Zawierciu, Pani Iwona Kuźniak, która przedstawiła jak wygląda procedura zakładania i rejestracji stowarzyszenia w Starostwie. Ze strony LGD "Perla Jury" Pani Ewelina Chuchro opowiadała m.in. o możliwości pozyskiwania środków w ramach tzn. projektów grantowych oraz konkursów o dofinansowaniu powyżej 50 000 zł.

 Prezentacja