Blue Flower

Informacja ze spotkania aktywizującego

W dniu  14.05.2018 r. o godz. 15.30 w budynku świetlicy wiejskiej w Przyłubsku odbyło się spotkanie aktywizujące społeczność lokalną oraz służące nawiązywaniu współpracy. Uczestnicy mogli dowiedzieć się wielu ciekawych informacji na temat działalności LGD. Kierownik biura opowiedziała o możliwościach pozyskiwania środków za pośrednictwem LGD. Prezes Cezary Barczyk przedstawił zebranym inne informacje i kierunki działania LGD "Perła Jury". Po krótkich prezentacjach uczestnicy wzięli udział w warsztatach florystycznych prowadzonych przez Panią Ilonę Janoskę. Wszyscy zainteresowani mogli bliżej poznać pracę florystki dekorując prezenty, robiąc bukiety słodkie i pachnące.

Przypomnienie!

SZANOWNI BENEFICJENCI!

Przypominamy, iż wszyscy Beneficjenci PROW 2014-2020 zgodnie z umową o dofinansowanie, zawieraną zarówno z Zarządem Województwa ( w przypadku "dużych" wniosków, jak i z Zarządem LGD ( w przypadku projektów grantowych) są zobowiązani do informowania i rozpowszechniania informacji o pomocy otrzymanej z EFRROW.

Ponadto zgodnie ze składanymi przez beneficjentów oświadczeniami, będącymi załącznikami do WOPP, każdy zobowiązany jest do złożenia do LGD Ankiety monitorującej realizację operacji. Wszystkie informacje dostępne  na http://lgdperlajury.pl/zobowiazania-beneficjentow

Spotkanie aktywizujące

W związku z realizacją planu komunikacyjnego, serdecznie zapraszamy wszystkie zainteresowane osoby na spotkanie aktywizujące społeczność lokalną oraz służące nawiązywaniu współpracy, które odbędzie się dn. 14.05.2018 r. o godz. 15.30 w budynku świetlicy wiejskiej w Przyłubsku.

Ze względu na duże zainteresowanie prosimy o potwierdzenie przybycia do dn. 09.05.2018r. pod nr 32 6710061.

Informacja o pracy biura

Informujemy, że w dniach 30.04. oraz 02.05. biuro LGD będzie czynne w godzinach 7.00-15.00. Natomiast w dniu 04.05.2018 biuro w Łazach będzie nieczynne. Zapraszamy do naszego oddziału zamiejscowego w Szczekocinach, ul. Senatorska 2, pokój 24.

Informacja o spotkaniu dot. Projektu współpracy

W załączeniu