Blue Flower

Pierwsze umowy na projekty grantowe podpisane!

Szanowni Państwo. W dniu 29.06.2018r.  Lokalna Grupa Działania "Perła Jury" podpisała  umowy na realizację dwóch projektów grantowych: „Wsparcie grup społecznych aktywizujących społeczności lokalne” oraz „Wydarzenia promocyjno- informacyjne, w tym aktywizujące i integrujące mieszkańców i turystów”.  02.07.2018r. zostały podpisane umowy z Grantobiorcami, którzy wcześniej wzięli udział w szkoleniu dot. realizacji i rozliczania wniosków o powierzeniu grantu. Życzymy powodzenia w realizacji założonych zadań.

 

Informacja

Ze względu na udział pracowników biura w dniach 4-5 czerwca 2018r. w spotkaniu wyjazdowym, biuro LGD w Łazach w tych dniach będzie nieczynne. Zapraszamy do biura zamiejscowego w Szczekocinach po uprzednim kontakcie telefonicznym (530698560). Za utrudnienia przepraszamy. 

Nabory na projekty grantowe rozpoczęte!

Lokalna Grupa Działania "Perła Jury" ogłosiła nabory na realizację zadań w ramach projektów grantowych. Więcej informacji w zakładce Ogłoszenia o naborach.

JURAJSKI FESTIWAL KULTURY LUDOWEJ


                                                     

                                                   

 

 „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. „Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020”

 

Lokalna Grupa Działania „Perła Jury” z siedzibą w Łazach wspólnie z Powiatem Zawierciańskim, Gminą Szczekociny i Gminą Pilica zapraszają do udziału w JURAJSKIM FESTIWALU KULTURY LUDOWEJ, wydarzeniu promującym folklor regionu i najlepsze tradycje polskiej wsi. Wydarzenie odbędzie się na terenie Amfiteatru w Szczekocinach w dniu 8 września br.

Celem imprezy jest zaktywizowanie mieszkańców obszarów wiejskich, położonych na terenie działania LGD Perła Jury i powiatu zawierciańskiego oraz promowanie najbardziej wartościowych aspektów kultury ludowej utrwalonych w pieśni, stroju, obrzędzie
i rękodziele wśród mieszkańców województwa śląskiego.  Do udziału w festiwalu zapraszamy zespoły ludowe i solistów oraz twórców rękodzielników z całego obszaru LGD Perła Jury oraz z terenów ościennych, dzieci, młodzież, osoby starsze, niepełnosprawne.

Uczestnicy Festiwalu będą próbować swoich sił w następujących kategoriach:

  1. Zespoły ludowe śpiewające z akompaniamentem;
  2. Zespoły ludowe bez akompaniamentu (a’capella);
  3. Kapele Ludowe
  4. Soliści – śpiewacy;
  5. Soliści – instrumentaliści;
  6. Zespoły obrzędowe.

Występy oceniać będzie Jury, które oprócz laureatów w każdej kategorii, wyłoni zespół reprezentujący region na Ogólnopolskim Festiwalu Kapel i Śpiewaków w Kazimierzu nad Wisłą.

Wokół Amfiteatru przygotowane zostanie miejsce do zaprezentowania się lokalnych artystów – amatorów, swoisty jarmark rękodzielnictwa, na którym będzie mogło zaprezentować swoje prace kilkunastu artystów.

Przepiękne tereny amfiteatru szczekocińskiego pozwolą wszystkim uczestnikom zachwycić się ludowością, prezentowaną w urokliwym zakątku zabytkowego zespołu pałacowo-parkowego i odpocząć od wielkomiejskiego gwaru. Dla osób zainteresowanych, na stoisku LGD Perła Jury można będzie uzyskać informacje na temat możliwości pozyskiwania środków z PROW 2014-2020, zapoznać się z dobrymi praktykami lub poszerzyć swoją wiedzę dotyczącą zarządzaniem projektami z zakresu rozwoju obszarów wiejskich.

Festiwal objął Patronatem Honorowym Starosta Zawierciański Krzysztof Wrona.

Serdecznie zapraszamy!

 

Więcej informacji na stronach: www.lgdperlajury.pl, www.zawiercie.powiat.pl; www.mgokisszczekociny.pl; oraz www.pilica.pl

Wydarzenie realizowane jest w ramach Planu Operacyjnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 

Chcesz zostać partnerem KSOW – zarejestruj się na portalu ksow.pl.

Projekt "Krok ku karierze"

Centrum Rozwoju Lokalnego oraz Lokalna Grupa Działania „Perła Jury” zapraszają do udziału
w projekcie „Krok ku karierze”. W ramach przedsięwzięcia będzie można otrzymać 5 miesięczny staż bądź szkolenia zawodowe wraz z kursem językowym.

Głównym celem projektu jest wzrost zdolności do podjęcia i utrzymania zatrudnienia min. 40% spośród 72 (43 kobiet, 29 mężczyzn) uczestników projektu, po 30 roku życia z terenu powiatu zawierciańskiego, wyłączając miasto Zawiercie.

Grupę docelową projektu stanowią:
Osoby powyżej 30 roku życia (od dnia 30 urodzin), które są bezrobotne (lub nieaktywne zawodowo), należące co najmniej do jednej z poniższych, znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy grup:

– osoby powyżej 50 roku życia;

– kobiety (szczególnie powracające na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem
i wychowywaniem dziecka);

– osoby z niepełnosprawnościami

– osoby długotrwale bezrobotne;

– osoby o niskich kwalifikacjach.

Planowanym głównym rezultatem projektu będzie podjęcie zatrudnienia przez min. 30% uczestników długotrwale bezrobotnych, 38% uczestników o niskich kwalifikacjach, 33% osób po 50 roku życia, 39% kobiet i 43% uczestników nie kwalifikujących się do żadnej z wymienionych grup.

W ramach trzech cykli szkoleniowych udział weźmie 36 osób. Cykl będzie się składał ze szkoleń zawodowych (obsługa obrabiarek CNC, pracownik ds. finansowo-księgowych i grafik komputerowy) oraz kursów językowych (język angielski).

Wartość projektu wynosi 764 998,20 zł, w tym dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego: 650 248,47 zł.