Blue Flower

Wyjazd szkoleniowy

Zarząd Lokalnej Grupy Działania Perła Jury zamierza zorganizować w dniach 30-31.01.2020 wyjazd szkoleniowo- integracyjny do Koszęcina.
W wyjeździe mogą wziąć udział członkowie LGD którzy aktywnie uczestniczą w pracy i promocji stowarzyszenia.
Odpłatność - 50zł/osoba. Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń. Zgłoszenia przyjmowane są do dnia 15-01-2020r
Więcej informacji udzielimy telefonicznie w godzinach pracy biura 

 

Spotkania z mieszkańcami

Za nami cykl spotkań aktywizujących.

W dniu 04.11.2019r w Łazach odbyło się pierwsze z nich. 
Następnie spotkania odbywały się kolejno 02.12.2019r w siedzibie LGD w Łazach,

                                                                      07.12.2019r w Wierzbicy a ostatnie w dniu 14.12.2019r w Chruszczobrodzie.                                                                                         

     Na wszystkie organizowane przez LGD spotkania licznie przybywali mieszkańcy z terenu LGD za co serdecznie dziękujemy.

Zaproszenie do udziału w Warsztacie refleksyjnym

 

W związku ze zobowiązaniem LGD do przeprowadzania każdego roku ewaluacji wewnętrznej – do monitorowania i ewaluacji realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, Lokalna Grupa Działania „Perła Jury” zaprasza na warsztat refleksyjny, którego celem jest bieżąca analiza procesu wdrażania i jego efektów.

Warsztat przeprowadzony zostanie w dniu 3 stycznia 2020 r. w Zajeździe Magda w Kroczycach, o godz. 17.30.

Do udziału w warsztacie zapraszamy członków Zarządu, Rady Programowej, Komisji Rewizyjnej i wszystkich członków Stowarzyszenia, a także naszych wnioskodawców, przedstawicieli Śląskiego Urzędu Marszałkowskiego oraz sąsiednich LGD. Zgłoszenia prosimy przesłać do dnia 28-12-2019 do godziny 12.00  e-mailem na adres biura lub telefonicznie pod numer 530698250.

Nabory na granty rozpoczęte

Lokalna Grupa Działania "Perła Jury" ogłosiła nabory na realizację zadań w ramach projektów grantowych.
Więcej informacji w zakładce Ogłoszenia o naborach.