Blue Flower

Walne Sprawozdawcze Zebranie Członków

Szanowni Państwo,

 

Zarząd Lokalnej Grupy Działania „Perła Jury" zaprasza na Walne Sprawozdawcze Zebranie Członków, które odbędzie się w dniu 31 marca 2020 roku (wtorek) o godz. 15.30
w Budynku Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki w Żarnowcu, ul. Rynek 9.

Porządek Walnego Zebrania Sprawozdawczego Członków Stowarzyszenia LGD „Perła Jury":

  1. Otwarcie zebrania i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zabrania.
  3. Przyjęcie porządku obrad.
  4. Przedstawienie sprawozdania merytorycznego i finansowego z działalności Stowarzyszenia oraz prac Zarządu w 2019 roku – podjęcie stosownych uchwał.
  5. Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej za rok 2019 oraz stanowisko Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Zarządu – podjęcie stosownych uchwał.
  6. Wolne Wnioski.
  7. Zamknięcie  Zebrania.

           

Prosimy o potwierdzenie udziału w Walnym Zebraniu do 25.03.2020r. pod nr 326710061.                                                    

W związku z rozprzestrzeniającą się epidemią koronawirusa, zwracamy się z prośbą o nie uczestniczeniu w Zebraniu wszystkich osób, które mają jakiekiekolwiek objawy przeziębienia, grypy itp. Nieobecność spowodowaną chorobą bardzo proszę również usprawiedliwić dzwoniąc na nr tel do biura LGD. Tego typu nieobecności będą usprawiedliwiane przez Zarząd LGD. Jednocześnie prosimy o zachowanie odpowiednich środków ostrożności i zasad higieny.

Umowa na realizację w ramach projektu grantowego CO-1 podpisana

Szanowni Państwo. W dniu 23.01.2020r.  Lokalna Grupa Działania "Perła Jury" podpisała kolejną  umowę na realizację projektu grantowego: „Budowa, przebudowa, doposażanie miejsc rekreacyjnych/ turystycznych .   27.01.2020r. zostały podpisane umowy z Grantobiorcami, którzy wcześniej wzięli udział w szkoleniu dot. realizacji i rozliczania wniosków o powierzeniu grantu. Życzymy powodzenia w realizacji założonych zadań.

Warsztaty refleksyjne 2020- Podsumowanie

3 stycznia 2020r. w Zajeździe Magda w Kroczycach, w ramach ewaluacji wewnętrznej, po raz kolejny zostały przeprowadzone warsztaty refleksyjne. Warsztaty prowadził i moderował pan Prezes Cezary Barczyk.

W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele organów decyzyjnych LGD, pracownicy biura, wnioskodawcy, członkowie NGO, a także włodarze Gmin członkowskich LGD oraz inni zaproszeni goście. Wszyscy aktywnie uczestniczyli w dyskusji koncentrującej się wokół różnych zagadnień związanych z działaniami LGD.

Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom za liczne przybycie, poświęcony czas  i aktywny udział w prowadzonych dyskusjach.

Wyjazd szkoleniowy

Zarząd Lokalnej Grupy Działania Perła Jury zamierza zorganizować w dniach 30-31.01.2020 wyjazd szkoleniowo- integracyjny do Koszęcina.
W wyjeździe mogą wziąć udział członkowie LGD którzy aktywnie uczestniczą w pracy i promocji stowarzyszenia.
Odpłatność - 50zł/osoba. Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń. Zgłoszenia przyjmowane są do dnia 15-01-2020r
Więcej informacji udzielimy telefonicznie w godzinach pracy biura 

 

Spotkania z mieszkańcami

Za nami cykl spotkań aktywizujących.

W dniu 04.11.2019r w Łazach odbyło się pierwsze z nich. 
Następnie spotkania odbywały się kolejno 02.12.2019r w siedzibie LGD w Łazach,

                                                                      07.12.2019r w Wierzbicy a ostatnie w dniu 14.12.2019r w Chruszczobrodzie.                                                                                         

     Na wszystkie organizowane przez LGD spotkania licznie przybywali mieszkańcy z terenu LGD za co serdecznie dziękujemy.