Blue Flower

Kolejne wydarzenie zbliża się wielkimi krokami                                                     

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej  „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

 

JURAJSKI FESTIWAL KULTURY LUDOWEJ W SZCZEKOCINACH

Lokalna Grupa Działania „Perła Jury” z siedzibą w Łazach wspólnie z Powiatem Zawierciańskim, Gminą Szczekociny i Gminą Pilica zapraszają do udziału
w JURAJSKIM FESTIWALU KULTURY LUDOWEJ, wydarzeniu promującym folklor regionu i najlepsze tradycje polskiej wsi. Wydarzenie odbędzie się na terenie Amfiteatru w Szczekocinach w dniu 8 września br.

Celem imprezy jest zaktywizowanie mieszkańców obszarów wiejskich, położonych na terenie działania LGD Perła Jury i powiatu zawierciańskiego oraz promowanie najbardziej wartościowych aspektów kultury ludowej utrwalonych w pieśni, stroju, obrzędzie
i rękodziele wśród mieszkańców województwa śląskiego. Do udziału w festiwalu zapraszamy zespoły ludowe i solistów oraz twórców rękodzielników z całego obszaru LGD Perła Jury oraz z terenów ościennych, dzieci, młodzież, osoby starsze, niepełnosprawne.

Uczestnicy Festiwalu będą próbować swoich sił w następujących kategoriach:

  1. Zespoły ludowe śpiewające z akompaniamentem;
  2. Zespoły ludowe bez akompaniamentu (a capella);
  3. Kapele Ludowe
  4. Soliści – śpiewacy;
  5. Soliści – instrumentaliści;
  6. Zespoły obrzędowe.

Ruszamy z Funduszem Pożyczkowym

Wychodząc naprzeciw naszym Grantobiorcom, zgodnie z obietnicą, uruchomiliśmy Fundusz pożyczkowy dla organizacji pozarządowych realizujących umowy o powierzenie grantu. Fundusz utworzono w oparciu o środki finansowe Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Perła Jury”. Od dziś mają Państwo możliwość ubiegania się o pożyczkę na realizację zadań opisanych w umowach. W załączeniu znajdą Państwo Regulamin, wniosek o udzielenie pożyczki oraz wzór umowy o udzielenie pożyczki.

Pierwsze umowy na projekty grantowe podpisane!

Szanowni Państwo. W dniu 29.06.2018r.  Lokalna Grupa Działania "Perła Jury" podpisała  umowy na realizację dwóch projektów grantowych: „Wsparcie grup społecznych aktywizujących społeczności lokalne” oraz „Wydarzenia promocyjno- informacyjne, w tym aktywizujące i integrujące mieszkańców i turystów”.  02.07.2018r. zostały podpisane umowy z Grantobiorcami, którzy wcześniej wzięli udział w szkoleniu dot. realizacji i rozliczania wniosków o powierzeniu grantu. Życzymy powodzenia w realizacji założonych zadań.

 

Informacja

Ze względu na udział pracowników biura w dniach 4-5 czerwca 2018r. w spotkaniu wyjazdowym, biuro LGD w Łazach w tych dniach będzie nieczynne. Zapraszamy do biura zamiejscowego w Szczekocinach po uprzednim kontakcie telefonicznym (530698560). Za utrudnienia przepraszamy. 

Nabory na projekty grantowe rozpoczęte!

Lokalna Grupa Działania "Perła Jury" ogłosiła nabory na realizację zadań w ramach projektów grantowych. Więcej informacji w zakładce Ogłoszenia o naborach.