Blue Flower

Jurajski Festiwal Kultury Ludowej- relacja

W dniu 08.09.2018r. w Szczekocinach odbył się Jurajski Festiwal Kultury Ludowej.

Celem imprezy było aktywizowanie mieszkańców obszarów wiejskich, położonych na terenie działania LGD Perła Jury i powiatu zawierciańskiego oraz promowanie najbardziej wartościowych aspektów kultury ludowej utrwalonych w pieśni, stroju, obrzędzie i rękodziele wśród mieszkańców województwa śląskiego.

Wyniki Jurajskiego Festiwalu Kultury Ludowej:
Zespoły Obrzędowe 

1. Zespół Folklorystyczny „Karlinianki”

Soliści Instrumentaliści 
1. Kamil Zieliński
2. Leon Sarwa
3. Stanisław Malicki

Soliści Śpiewacy
1. Klaudia Zielińska
2. Czesław Gajos
3. Tola Kołton

Kapele Ludowe 
1. Kapela Stanisława Malickiego z Sędziszowa
2. Kapela Ludowa – Swojacy z Zawiercia
3. Kapela Edwarda Goli z Sędziszowa

Zespół Śpiewacy bez Akompaniamentu
1. Zespół Jarzębina ze Starzyn (nominacja do 53. Ogólnopolskiego Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu Dolnym).
2. Koło Gospodyń Wiejskich „Ołudzanki”
3. Koło Gospodyń Wiejskich „Brzostkowianki”

Zespół Śpiewaczy z Akompaniamentem
1. „Korona Żarnowca”
2. „Echo” MGOK Ogrodzieniec
3. Zespół Ludowy „Moskorzewianie”  

Dziękujemy wszystkim za udział, a zwycięzcą jeszcze raz serdecznie gratulujemy.

 

Kolejne wydarzenie zbliża się wielkimi krokami                                                     

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej  „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

 

JURAJSKI FESTIWAL KULTURY LUDOWEJ W SZCZEKOCINACH

Lokalna Grupa Działania „Perła Jury” z siedzibą w Łazach wspólnie z Powiatem Zawierciańskim, Gminą Szczekociny i Gminą Pilica zapraszają do udziału
w JURAJSKIM FESTIWALU KULTURY LUDOWEJ, wydarzeniu promującym folklor regionu i najlepsze tradycje polskiej wsi. Wydarzenie odbędzie się na terenie Amfiteatru w Szczekocinach w dniu 8 września br.

Celem imprezy jest zaktywizowanie mieszkańców obszarów wiejskich, położonych na terenie działania LGD Perła Jury i powiatu zawierciańskiego oraz promowanie najbardziej wartościowych aspektów kultury ludowej utrwalonych w pieśni, stroju, obrzędzie
i rękodziele wśród mieszkańców województwa śląskiego. Do udziału w festiwalu zapraszamy zespoły ludowe i solistów oraz twórców rękodzielników z całego obszaru LGD Perła Jury oraz z terenów ościennych, dzieci, młodzież, osoby starsze, niepełnosprawne.

Uczestnicy Festiwalu będą próbować swoich sił w następujących kategoriach:

  1. Zespoły ludowe śpiewające z akompaniamentem;
  2. Zespoły ludowe bez akompaniamentu (a capella);
  3. Kapele Ludowe
  4. Soliści – śpiewacy;
  5. Soliści – instrumentaliści;
  6. Zespoły obrzędowe.

Ruszamy z Funduszem Pożyczkowym

Wychodząc naprzeciw naszym Grantobiorcom, zgodnie z obietnicą, uruchomiliśmy Fundusz pożyczkowy dla organizacji pozarządowych realizujących umowy o powierzenie grantu. Fundusz utworzono w oparciu o środki finansowe Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Perła Jury”. Od dziś mają Państwo możliwość ubiegania się o pożyczkę na realizację zadań opisanych w umowach. W załączeniu znajdą Państwo Regulamin, wniosek o udzielenie pożyczki oraz wzór umowy o udzielenie pożyczki.