Blue Flower

Zaproszenie do udziału w Warsztacie refleksyjnym

 

W związku ze zobowiązaniem LGD do przeprowadzania każdego roku ewaluacji wewnętrznej – do monitorowania i ewaluacji realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, Lokalna Grupa Działania „Perła Jury” zaprasza na warsztat refleksyjny, którego celem jest bieżąca analiza procesu wdrażania i jego efektów.

Warsztat przeprowadzony zostanie w dniu 3 stycznia 2020 r. w Zajeździe Magda w Kroczycach, o godz. 17.30.

Do udziału w warsztacie zapraszamy członków Zarządu, Rady Programowej, Komisji Rewizyjnej i wszystkich członków Stowarzyszenia, a także naszych wnioskodawców, przedstawicieli Śląskiego Urzędu Marszałkowskiego oraz sąsiednich LGD. Zgłoszenia prosimy przesłać do dnia 28-12-2019 do godziny 12.00  e-mailem na adres biura lub telefonicznie pod numer 530698250.

Nabory na granty rozpoczęte

Lokalna Grupa Działania "Perła Jury" ogłosiła nabory na realizację zadań w ramach projektów grantowych.
Więcej informacji w zakładce Ogłoszenia o naborach.