Blue Flower

Prawo na wsi - szkolenie

Szanowni Państwo,

zapraszamy na bezpłatne szkolenia "Organizacje wiejskie w procesie stanowienia prawa". Moduł I  szkolenia podstawowe,
których celem jest usystematyzowaniei wzbogacenie wiedzy z na temat podstaw procesu legislacyjnego w Polsce. Szkolenia podstawowe są pierwszym modułem cyklu szkoleniowego skierowanego do 400 przedstawicieli organizacji
pozarządowych działających na terenie wsi i małych miast. W module pierwszym uczestnicy uszczegółowiają i porządkują wiedzę o tym, czym jest proces stanowienia prawa, poznają
najważniejsze narzędzia
uczestnictwa w tym procesie.

Posiedzenie Rady Programowej

Przewodniczący Rady Programowej LGD "Perła Jury" zwołuje posiedzenie Rady w dniu 19.04.2018r. (czwartek) o godz. 9.00 w siedzibie LGD.

Proponowany porządek obrad:

  1. Ocena wniosków złożonych w ramach konkursów 3/2018 oraz 6/2018.
  2. Wybór Wiceprzewodniczącego Rady Programowej w związku z rezygnacją z pełnienia funkcji przez dotychczasowego Wiceprzewodniczącego.
  3. Wolne wnioski i zapytania.

Umowy zostały podpisane

W dniu 30.03.2018r. o godz. 10.00 w Starostwie Powiatowym odbyło się uroczyste podpisanie umów w ramach konkursu "Nasza- aktywność- szansą". Wszystkim wybranym bardzo serdecznie gratulujemy i życzymy powodzenia w realizacji  zadań.

 

Walne Sprawozdawcze Zebranie Członków

W dniu 28.03.2018r. o godz. 15.00 w budynku Miejsko- Gminnej Biblioteki Publicznej w Pilicy odbyło się Walne Sprawozdawcze Zebranie Członków Lokalnej Grupy Działania "Perła Jury". Podczas Zebrania zatwierdzono sprawozdanie merytoryczne, finansowe, z działalności Komisji Rewizyjnej, dokonano zmian w regulaminie Komisji Rewizyjnej oraz LSR, a także udzielono absolutorium Zarządowi za pracę w 2017r. Podjęto również uchwały dotyczące wymienionych kwestii. Dziękujemy za liczny udział wszystkim przybyłym.