Blue Flower

Zaproszenie

ZMIANA ROZPORZĄDZENIA

Informujemy, że w dniu 10.09.2020 r weszło w życie rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020. 
link gdzie można pobrać przedmiotowe rozporządzenie.https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/1555

SZEROKIE HORYZONTY

Szerokie horyzonty

Projekt „Szerokie horyzonty” jest realizowany przez Centrum Rozwoju Lokalnego w partnerstwie z Lokalną Grupą Działania „Perła Jury” w okresie od 1.09.2020r. – 31.08.2021r.

Celem projektu jest przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i zapewnienie równych szans społeczno-zawodowych 30 osobom (18K, 12M)zagrożonym ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które zamieszkują na terenie 9 gmin, które wchodzą w skład LGD „Perła Jury”. Dla uczestników projektu przewidziane jest kompleksowe wsparcie w zakresie aktywizacji i odbudowy umiejętności społecznych i zawodowych. Dla każdego z uczestników zostanie opracowana ścieżka reintegracji, uwzględniająca diagnozę aktualnej sytuacji uczestnika, jego potencjał i predyspozycje, a także potrzeby.

Zasięg terytorialny projektu obejmuje 9 gmin: Irządze, Kroczyce, Pilica, Ogrodzieniec, Poręba, Szczekociny, Włodowice, Żarnowiec, Łazy.

W ramach projektu uczestnik może skorzystać z dostępnego wsparcia: doradztwa zawodowego, konsultacji psychologicznych, pośrednictwa pracy oraz stażu lub szkolenia.

 

Wartość projektu: 443 740,63 zł.

Dofinansowanie projektu:  421 553,60 zł.

Wartość środków EFS: 377 179,53 zł.

 

Dokumenty do pobrania:

 

 

 

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego

na lata 2014 – 2020.

Informacja dot. składania wniosków w naborze 8/2020/G oraz 9/2020

W związku z zaistniałym zagrożeniem epidemiologicznym oraz zaleceniami o ograniczeniu kontaktów bezpośrednich prosimy o umawianie się na konkretne godziny udzielnego doradztwa oraz składania wniosków pod nr tel. 32 67 10 061. Prosimy o wyrozumiałość. Za utrudnienia przepraszamy.