Blue Flower

Kolejna umowa na granty podpisana

Szanowni Państwo. W dniu 04.07.2019r.  Lokalna Grupa Działania "Perła Jury" podpisała kolejną  umowę na realizację projektu grantowego: „ Podejmowanie inicjatyw społecznych, w tym pogłębiających wiedzę i umiejętności mieszkańców bądź powodujących nabycie nowych umiejętności.  Przystępujemy do podpisywania umów z Grantobiorcami, którzy wcześniej wzięli udział w szkoleniu dot. realizacji i rozliczania wniosków o powierzeniu grantu. Życzymy powodzenia w realizacji założonych zadań.

Umowy na Wydarzenia w ramch grantow z C.O. 3 podpisane

Szanowni Państwo. W dniu 29.05.2019r.  Lokalna Grupa Działania "Perła Jury" podpisała kolejną  umowę na realizację projektu grantowego: „Wydarzenia kultywujące lokalne dziedzictwo, w tym aktywizujące i integrujące mieszkańców i turystów” 31.05.2019r. zostały podpisane umowy z Grantobiorcami, którzy wcześniej wzięli udział w szkoleniu dot. realizacji i rozliczania wniosków o powierzeniu grantu. Życzymy powodzenia w realizacji założonych zadań i zachęcamy do uczestnictwa w organizowanych wydarzeniach.

Posiedzenie Rady Programowej- ocena wniosków w konkursie 1/2019

Wiceprzewodniczący Rady Programowej LGD "Perła Jury" zwołuje posiedzenie Rady w dniu 16.04.2019r. (wtorek) o godz. 9.00 w siedzibie LGD.

Proponowany porządek obrad:

  1. Ocena wniosków złożonych w ramach konkursu nr 1/2019 dot. Podejmowania działalności gospodarczej
  2. Podjęcie uchwały ws. opinii dla Wnioskodawcy
  3. Wolne wnioski i zapytania.

Posiedzenie Rady Programowej

Wiceprzewodniczący Rady Programowej LGD "Perła Jury" zwołuje posiedzenie Rady w dniu 26.03.2019r. (wtorek) o godz. 9.00 w siedzibie LGD.

Proponowany porządek obrad:

  1. Ocena wniosków złożonych w ramach konkursów 1/2018/G, 2/2018/G, 3/2018/G, 4/2018/G
  2. Wolne wnioski i zapytania.