Blue Flower

Doradztwo- przypominamy!

Szanowni Beneficjenci.

Informujemy, że obowiązują wcześniejsze zapisy na doradztwo celem zapewnienia sprawnego funkcjonowania Biura LGD i efektywnego zarządzania czasem pracowników, z zastrzeżeniem, że zapisy na doradztwo będą uwzględniały możliwości organizacyjne biura LGD.

  • Doradztwo nie obejmuje wypełniania wniosków o przyznanie pomocy w imieniu Wnioskodawców.
  • Zakres doradztwa nie obejmuje zagadnień specjalistycznych związanych np. z prawem budowlanym, pracy, rodzinnym, cywilnym, gospodarczym, administracyjnym, podatkami itp. które wymagają uzyskania przez Beneficjenta odrębnej wiedzy od specjalistów z danej dziedziny/branży.
  • Skorzystanie z doradztwa nie zwalnia Wnioskodawcy ze znajomości dokumentacji aplikacyjnej i przepisów prawa.
  • Pracownicy LGD nie ponoszą odpowiedzialności za wynik oceny wniosku i przyznanie pomocy.

Na doradztwo prosimy umawiać się telefonicznie pod numerem 326710061 w godzinach pracy Biura LGD.

Osobom, które nie zapiszą się na doradztwo, bądź nie stawią się w biurze o umówionej godzinie doradztwo nie będzie udzielone!

 

Warsztaty refleksyjne

 12 lutego b.r. w sali konferencyjnej Hotelu Uroczysko w Cedzynie, w ramach ewaluacji wewnętrznej, zostały przeprowadzone kolejne już warsztaty refleksyjne. Warsztaty prowadził i moderował pan dr Leszek Leśniak.

KONKURS NA STANOWISKO KOORDYNATOR LSR

Zarząd Lokalnej Grupy Działania „Perła Jury” ogłasza konkurs na stanowisko: KOORDYNATOR LSR

Warunki zatrudnienia: Umowa o pracę - pełny etat.

Miejsce pracy: Siedziba Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Perła Jury”, Łazy, ul. Jesionowa 1, 42-450 Łazy, zamiejscowe punkty informacyjno- konsultacyjne.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w biurze LGD „Perła Jury”w  Łazach, ul. Jesionowa 1, w dni robocze od godz. 7.00-14.00 w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Dotyczy naboru na wolne stanowisko pracy Koordynator LSR” w terminie do 22 lutego 2019r. do godz. 14.00.


Szczegółowe informacje i wymagania znajdują się w załączniku.