Blue Flower

Posiedzenie Rady Programowej

Wiceprzewodniczący Rady Programowej LGD "Perła Jury" zwołuje posiedzenie Rady w dniu 26.03.2019r. (wtorek) o godz. 9.00 w siedzibie LGD.

Proponowany porządek obrad:

  1. Ocena wniosków złożonych w ramach konkursów 1/2018/G, 2/2018/G, 3/2018/G, 4/2018/G
  2. Wolne wnioski i zapytania.

Zakończenie naboru wniosków

Uprzejmie informujemy o zakończeniu naboru wniosków w ramach konkursu Podejmowania działalności gospodarczej – zgodnie z rozporządzeniem na „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”  Do biura LGD wpłynęło 26 wniosków. Dziękujemy za duże zainteresowanie.

Doradztwo- przypominamy!

Szanowni Beneficjenci.

Informujemy, że obowiązują wcześniejsze zapisy na doradztwo celem zapewnienia sprawnego funkcjonowania Biura LGD i efektywnego zarządzania czasem pracowników, z zastrzeżeniem, że zapisy na doradztwo będą uwzględniały możliwości organizacyjne biura LGD.

  • Doradztwo nie obejmuje wypełniania wniosków o przyznanie pomocy w imieniu Wnioskodawców.
  • Zakres doradztwa nie obejmuje zagadnień specjalistycznych związanych np. z prawem budowlanym, pracy, rodzinnym, cywilnym, gospodarczym, administracyjnym, podatkami itp. które wymagają uzyskania przez Beneficjenta odrębnej wiedzy od specjalistów z danej dziedziny/branży.
  • Skorzystanie z doradztwa nie zwalnia Wnioskodawcy ze znajomości dokumentacji aplikacyjnej i przepisów prawa.
  • Pracownicy LGD nie ponoszą odpowiedzialności za wynik oceny wniosku i przyznanie pomocy.

Na doradztwo prosimy umawiać się telefonicznie pod numerem 326710061 w godzinach pracy Biura LGD.

Osobom, które nie zapiszą się na doradztwo, bądź nie stawią się w biurze o umówionej godzinie doradztwo nie będzie udzielone!