Blue Flower

Obchody 10-lecia działalności LGD "Perła Jury"

W dniu 01.07.2016r. w Zajeździe "AMAZONKA" w Zawadzie Pilickiejodbyły się obchody 10-lecia działalności LGD "Perła Jury". 

Podczas uroczystości wręczone zostały podziękowania dla osób i podmiotów za zaangażowanie w realizację zadań LGD oraz bezinteresowne podejmowanie działań na rzecz mieszkańców w latach 2006-2016.

Uroczystość uświetniły występy Dziecięcego Zespołu Regionalnego "Żarnowiacy" z Żarnowca oraz Kapeli Jurajskiej z Rzędkowic.

 

KONKURS NA STANOWISKO: KOORDYNATOR LSR

KONKURS NA STANOWISKO: KOORDYNATOR LSR

 

Zarząd Lokalnej Grupy Działania „Perła Jury” ogłasza konkurs na stanowisko: Koordynatora LSR

Warunki zatrudnienia: Umowa o pracę - pełny etat.

Miejsce pracy: Siedziba Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Perła Jury”, Łazy, ul. Jesionowa 1, 42-450 Łazy.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w biurze LGD „Perła Jury”w  Łazach, ul. Jesionowa 1, w dni robocze od godz. 7.00-15.00 w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Dotyczy naboru na wolne stanowisko pracy Koordynatora LSR w LGD „Perła Jury” w terminie do 05 lipca 2016r do godz. 15.00.


Szczegółowe informacje i wymagania znajdują się w załączniku. 


Ogłoszenie- konkurs na stanowisko Koordynatora LSR 

PRZEGLĄD ZESPOŁÓW LUDOWYCH, KAPEL I ŚPIEWAKÓW ORAZ JARMARK RĘKODZIELNICTWA.

5 czerwca w Parku Miejskim w Szczekocinach odbędzie się PRZEGLĄD ZESPOŁÓW LUDOWYCH, KAPEL I ŚPIEWAKÓW ORAZ JARMARK RĘKODZIELNICTWA. 
 

Impreza kulturalna organizowana jest wspólnie przez Starostwo Powiatowe w Zawierciu (Wydział Rozwoju Promocji Powiatu), Urząd Miasta i Gminy w Szczekocinach, Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Szczekocinach oraz Lokalną Grupę Działania „Perła Jury” w Łazach.

Przegląd stanowi okazję do regionalnego współzawodnictwa i wymiany doświadczeń przez twórców ludowych, muzyków, śpiewaków i zespoły folklorystyczne oraz twórców rękodzieła artystycznego. Przegląd ma charakter konkursu. Jego zasadniczymi  celami są:
• ochrona najcenniejszych tradycji autentycznego repertuaru, śpiewu, muzyki instrumentalnej 
i tańca ludowego oraz zwyczajów dorocznych i rodzinnych,
• wskazanie wyróżniających się uczestników do udziału w ogólnopolskich festiwalach, targach sztuki ludowej i rzemiosła,
• ukazanie i pielęgnowanie wartości kulturalnych wyrażonych w muzyce i pieśni ludowej oraz rękodzielnictwie,
• promocja twórczości artystycznej, nieprofesjonalnych zespołów folklorystycznych i twórców.
• rozwijanie współpracy kulturalnej środowisk gminnych powiatu zawierciańskiego i gmin ościennych.

„Podobieństwa i różnice łączą LEADERÓW”

Działanie współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Schematu II Pomocy Technicznej  
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 

 

 

W dniach 16-19.05.2016r. 50 mieszkańców powiatu zawierciańskiego wzięło udział w Wyjeździe studyjnym na Litwę

w celu nawiązania kontaktów partnerskich przez LGD "Perła Jury".

Projekt uzyskał wsparcie z UE  z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa Inwestująca w Obszary Wiejskie

realizowanego w ramach Schematu II Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 Projekt realizowany był w partnerstwie z Powiatem Zawierciańskim i Gminą Pilicą.

Podczas wyjazdu studyjnego jego uczestnicy mieli okazję zapoznać się z działalnością lokalnych grup działania na Litwie: LGD w Trokach, LGD w Wilnie oraz LGD w Kownie.Ze wszystkimi tymi grupami Zarząd LGD Perła Jury w Łazach podpisał listy intencyjne o chęci nawiązania współpracy

Litewskie grupy na konferencji zorganizowanej w Hotelu Panorama w Wilnie zaprezentowały swoją działalność oraz pochwaliły się projektami, które zrealizowały ze środków UE.

Uczestnicy wyjazdu mogli na własne oczy zobaczyć efekty tych działań m.in. świetnie odnowiony i przystosowany do pełnionej roli Dom Rzemiosł w Trokach
 połączony z punktem Informacji Turystycznej, gdzie lokalni twórcy oddają do sprzedaży swoje wyroby.
 Magicznym miejscem było z pewnością Wzgórze Aniołów – projekt zrealizowany przez LGD w Trokach, gdzie lokalni twórcy na ogromnym wzgórzu zainstalowali rzeźby aniołów. Swoisty park ciągle się rozbudowuje. W jego centrum znajduje się punkt, w którym spełniane są życzenia. 
Wystarczy pomyśleć życzenie, obrócić się wokół własnej osi trzy razy i… życzenie się spełni. Tak przynajmniej przekonują pomysłodawcy projektu.

Ważnym punktem było odwiedzenie cmentarza na Rossie i złożenie kwiatów na Grobie, w którym spoczywa serce Józefa Piłsudskiego oraz jego Matka.

Czwartym LGD z którym „Perła Jury” podpisała list intencyjny o współpracy było LGD „Mazurskie Morze” z Orzysza. Uczestnicy odwiedzili siedzibę LGD – w całości wybudowaną ze środków UE. Tam wszyscy zostali zaopatrzeni w materiały promujące region. Odwiedzili także lokalne gospodarstwa rybackie, które na swoją działalność pozyskały środki z UE.

Wyjazd był bardzo owocny. Wspólne rozmowy, prezentacje, wymiana informacji, doświadczeń oraz podpisane listy intencyjne pozwalają mieć nadzieję, że współpraca będzie się rozwijać.

 

Więcej zdjęć można obejrzeć na stronach partnerów.

Ruszamy!

W dniu 10.05.2016r przedstawiciele Zarządu LGD "Perła Jury" Pan Cezary Barczyk i Pani Monika Grela podpisali w Urzędzie Marszałkowskim Umowę o warunkach i sposobie realizacji Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność. Tym akcentem rozpoczynamy nowy okres programowania, w którym będziemy dysponować nowymi środkami na rozwój obszarów w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 
http://slaskie.pl/strona_n.php?jezyk=pl&grupa=10&art=8280