Blue Flower

Dla beneficjentów EFS

Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego 
zaprasza na spotkanie informacyjne w dniu 11 sierpnia 2016 rw godzinach 11:30-14:00 w Katowicach
w sprawie ogłoszonych konkursów w ramach poddziałań 9.1.4 i 9.2.4. 

Więcej informacji na stronie
 http://rpo.slaskie.pl/czytaj/spotkanie_informacyjne__poddzialanie_9_1_4_oraz_9_2_4_2016_08_11 

Dokumenty do konkursów

Szanowni Państwo

Przedstawiamy dokumenty dot. pozyskiwania środków na dofinansowanie operacji 
w zakresie działań: podejmowanie działalności gospodarczej, rozwijanie działalności gospodarczej 
oraz projekty indywidualne -cel ogólny 1 i 3. 
Wszystkie dokumenty związane z tą formą pozyskania dofinansowania
znajdują sie w nowoutworzonych zakładkach tematycznych.

Jednocześnie informujemy, iż trwają prace nad przygotowaniem aktywnego formularza wniosku o przyznanie pomocy 
dla działania: rozwijanie działalności gospodarczej i projekty konkursowe- cel ogólny 1 i 3.

Ostateczna wersja ww. dokumentów będzie zamieszczona wraz z ogłoszeniem o konkursie.

Prosimy o zapoznanie się z dokumentami.

Prezentacje dot. informacji ogólnych w zakresie pozyskiwania środków z PROW

Lokalna Grupa Działania "Perła Jury" przedstawia prezentacje dot. informacji ogólnych w zakresie pozyskiwania środków z PROW na lata 2014-2020  oraz dot. interpretacji procedur i kryteriów wyboru stosowanych przez LGD podczas konkursów, a także harmonogram planowanych na 2016 rok terminów ogłaszania konkursów.

 

Działalność gospodarcza


Konkursy- Cel Ogólny 1 i 3


Procedury stosowane podczas konkursów indywidualnych 


Projekty Grantowe


Harmonogram ogłaszanych konkursów

Zapraszamy do zapoznania się z nimi i kontaktu z LGD.