Blue Flower

„Podobieństwa i różnice łączą LEADERÓW”

Działanie współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Schematu II Pomocy Technicznej  
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 

 

 

W dniach 16-19.05.2016r. 50 mieszkańców powiatu zawierciańskiego wzięło udział w Wyjeździe studyjnym na Litwę

w celu nawiązania kontaktów partnerskich przez LGD "Perła Jury".

Projekt uzyskał wsparcie z UE  z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa Inwestująca w Obszary Wiejskie

realizowanego w ramach Schematu II Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 Projekt realizowany był w partnerstwie z Powiatem Zawierciańskim i Gminą Pilicą.

Podczas wyjazdu studyjnego jego uczestnicy mieli okazję zapoznać się z działalnością lokalnych grup działania na Litwie: LGD w Trokach, LGD w Wilnie oraz LGD w Kownie.Ze wszystkimi tymi grupami Zarząd LGD Perła Jury w Łazach podpisał listy intencyjne o chęci nawiązania współpracy

Litewskie grupy na konferencji zorganizowanej w Hotelu Panorama w Wilnie zaprezentowały swoją działalność oraz pochwaliły się projektami, które zrealizowały ze środków UE.

Uczestnicy wyjazdu mogli na własne oczy zobaczyć efekty tych działań m.in. świetnie odnowiony i przystosowany do pełnionej roli Dom Rzemiosł w Trokach
 połączony z punktem Informacji Turystycznej, gdzie lokalni twórcy oddają do sprzedaży swoje wyroby.
 Magicznym miejscem było z pewnością Wzgórze Aniołów – projekt zrealizowany przez LGD w Trokach, gdzie lokalni twórcy na ogromnym wzgórzu zainstalowali rzeźby aniołów. Swoisty park ciągle się rozbudowuje. W jego centrum znajduje się punkt, w którym spełniane są życzenia. 
Wystarczy pomyśleć życzenie, obrócić się wokół własnej osi trzy razy i… życzenie się spełni. Tak przynajmniej przekonują pomysłodawcy projektu.

Ważnym punktem było odwiedzenie cmentarza na Rossie i złożenie kwiatów na Grobie, w którym spoczywa serce Józefa Piłsudskiego oraz jego Matka.

Czwartym LGD z którym „Perła Jury” podpisała list intencyjny o współpracy było LGD „Mazurskie Morze” z Orzysza. Uczestnicy odwiedzili siedzibę LGD – w całości wybudowaną ze środków UE. Tam wszyscy zostali zaopatrzeni w materiały promujące region. Odwiedzili także lokalne gospodarstwa rybackie, które na swoją działalność pozyskały środki z UE.

Wyjazd był bardzo owocny. Wspólne rozmowy, prezentacje, wymiana informacji, doświadczeń oraz podpisane listy intencyjne pozwalają mieć nadzieję, że współpraca będzie się rozwijać.

 

Więcej zdjęć można obejrzeć na stronach partnerów.

Ruszamy!

W dniu 10.05.2016r przedstawiciele Zarządu LGD "Perła Jury" Pan Cezary Barczyk i Pani Monika Grela podpisali w Urzędzie Marszałkowskim Umowę o warunkach i sposobie realizacji Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność. Tym akcentem rozpoczynamy nowy okres programowania, w którym będziemy dysponować nowymi środkami na rozwój obszarów w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 
http://slaskie.pl/strona_n.php?jezyk=pl&grupa=10&art=8280