Blue Flower

Rusza nabór wniosków

Zarząd Lokalnej Grupy Działania "Perła Jury" ogłasza nabór wniosków. 

Więcej informacji w zakładce Ogłoszenia o naborach.

Zmiana rozporządzenia!

Szanowni Państwo

Informujemy, że w dniu 25 sierpnia br.  zostało podpisane
 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniające Rozporządzenie 
w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej 
w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” 
objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.
 Treść rozporządzenia w załączeniu.

Rozporządzenie zmieniające 

Festiwal Potraw Regionalnych

Zapraszamy wszystkich mieszkańców z terenu LGD "Perła Jury" 
na Festiwal Potraw Regionalnych,
który odbędzie się 4 września 2016r w Siedliskach, gmina Szczekociny.