Blue Flower

INFORMACJA O WYNIKU NABORU NA STANOWISKO KOORDYNATORA LSR

INFORMACJA O WYNIKU NABORU NA  STANOWISKO KOORDYNATORA LSR

W odpowiedzi na ogłoszony nabór na ww. stanowisko wpłynęła 1 oferta.

W wyniku procedury naboru na ww. stanowisko  została wybrana Pani Sylwia Kopecka-Kondas.

 

 

Konkurs na stanowisko Koordynator LSR

Zarząd Lokalnej Grupy Działania „Perła Jury” ogłasza  konkurs na stanowisko: KOORDYNATOR LSR

Warunki zatrudnienia: Umowa o pracę - pełny etat.

Miejsce pracy: Siedziba Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Perła Jury”, Siamoszyce, ul. Edukacyjna 15, 42-425 Siamoszyce, zamiejscowe punkty informacyjno- konsultacyjne.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w biurze LGD „Perła Jury” Siamoszyce, ul. Edukacyjna 15, 42-425 Siamoszyce, w dni robocze od godz. 7.00-14.00 w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Dotyczy naboru na wolne stanowisko pracy Koordynator LSR” w terminie do 04 luty 2022r. do godz. 13.00.


Szczegółowe informacje i wymagania znajdują się w załączniku.

Wyjazd studyjny "Innowacyjne przykłady współpracy w sektorze rolnym Szwajcarii"

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie" Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej "Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

W wyjeździe studyjnym do Szwajcarii uczestniczyło 20 osób. Grupa składała się z terenu województwa małopolskiego (8 osób), śląskiego (4 osoby), lubelskiego (4 osoby) i podkarpackiego ( 4 osoby) ). W tym : trzech przedstawicielach wnioskodawcy projektu, jednym przedstawicielu każdego partnera projektu, trzech przedstawicieli spółdzielczości, dwóch przedstawicieli organizacji pozarządowych działających na obszarach wiejskich, trzech przedstawicieli jednostek naukowych, jednym przedstawicielu JST, jednym przedstawicielu przedsiębiorców, czterech rolników indywidualnych.

W ramach projektu została również wydana broszura dostępna w formie elektronicznej pod adresem : "Innowacyjne przykłady współpracy w sektorze rolnym Szwajcarii"

Sprawozdanie

Wyjazd studyjny do Chorwacji "Transfer wiedzy i innowacji w rolnictwie chorwackim na przykładzie tworzenia wartości dodanej na poziomie gospodarstwa, zwłaszcza producentów winorośli"

 

7-10-2021

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie" Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej "Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

W wyjeździe studyjnym do Chorwacji uczestniczyło 20 osób. Grupa składała się z przedstawicieli czterech województw: małopolskiego, śląskiego, lubelskiego i podkarpackiego i obejmowała: 3 przedstawicieli wnioskodawców projektu, po 1 przedstawicielu każdego partnera projektu, 3 przedstawicieli spółdzielczości, 2 przedstawicieli organizacji pozarządowych działających na obszarach wiejskich, 3 przedstawicieli jednostek naukowych, 1 przedstawicielu JST, 1 przedstawicielu przedsiębiorców, 4 rolników indywidualnych

W ramach projektu została również wydana broszura dostępna w formie elektronicznej pod adresem : "Transfer wiedzy i innowacji w rolnictwie chorwackim na przykładzie tworzenia wartości dodanej na poziomie gospodarstwa, zwłaszcza producentów winorośli"

Sprawozdanie

Informacja o wyjeździe

Zarząd Lokalnej Grupy Działania „Perła Jury" planuje zorganizować w dniach 27-29.09.2021 wyjazd szkoleniowo- integracyjny do Murzasichle,
połączony z obchodami 15-lecia LGD.
W wyjeździe mogą wziąć udział członkowie LGD którzy aktywnie uczestniczą w pracy i promocji Stowarzyszenia.
Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

Zgłoszenia przyjmowane są do dnia 17-09-2021r. osobiście w siedzibie Stowarzyszenia
w Siamoszycach, ul. Edukacyjna 15 oraz telefonicznie pod nr 326710061.


Więcej informacji można uzyskać telefonicznie, w godzinach pracy biura.