Blue Flower

Wyjazd Szkoleniowy

Szanowni Państwo, członkowie LGD „Perła Jury”.

W dniach 30-09 do 02-10-2022r. Lokalna Grupa Działania „Perła Jury” organizuje wyjazd animacyjno- szkoleniowy.  Miejsce wyjazdu- Praga https://www.rezidenceemmy.com/cs/
Pierwszeństwo 
w uczestnictwie mają osoby, które regularnie uczestniczą w Walnych Zebraniach Członków LGD „Perła Jury” (min. 3 ostatnie) oraz opłacają składki członkowskie. Poniżej znajduje się formularz zgłoszeniowy, który należy wypełnić w przypadku chęci uczestnictwa oraz dostarczyć do biura LGD w Siamoszycach osobiście bądź drogą mailową w terminie do 09.09.2022r. Program wyjazdu oraz inne szczegółowe informacje zostaną przedstawione uczestnikom po zakończeniu rekrutacji.  Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.
  Wyjazd częściowo odpłatny 100 zł/uczestnik.
Więcej informacji pod nr telefonu 326710061

 

Formularz zgłoszeniowy

Projekt edukacyjny dla KGW oraz Kreatorów Przedsiębiorczości Wiejskiej

Celem operacji jest przeszkolenie osób w zakresie sieciowania Kół Gospodyń Wiejskich: klastrowania, tj. zawiązywania partnerstw międzysektorowych, komunikacji interpersonalnej, naturalnych sposobów produkcji i przetwórstwa żywności, ziół, produkcji naturalnych leków, kosmetyków, nalewek, itp. oraz podstaw w handlu internetowym.

Po więcej informacji na temat projektu zapraszamy na stronę: https://urk.edu.pl/index/site/8315

Więcej informacji pod numerem telefonu: 503431869 lub 503017336

 pobierz plakat informacyjny

Walne Sprawozdawcze Zebranie Członków LGD Perła Jury

  Zarząd Lokalnej Grupy Działania „Perła Jury” zaprasza na Walne Sprawozdawcze Zebranie Członków, które odbędzie się w dniu 26 maja 2022 roku (czwartek) o godz. 15.30
w Zajeździe Magda w Kroczycach, ul. Jana Pawła II 75.

Porządek Walnego Zebrania Sprawozdawczego Członków Stowarzyszenia LGD „Perła Jury”:

  1. Otwarcie zebrania i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania.
  3. Przyjęcie porządku obrad.
  4. Przedstawienie sprawozdania merytorycznego i finansowego z działalności Stowarzyszenia oraz prac Zarządu w 2021 roku – podjęcie stosownych uchwał.
  5. Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej za rok 2021 oraz stanowisko Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu – podjęcie stosownych uchwał.
  6. Uzupełnienie składu Zarządu- podjęcie stosownej uchwały.
  7. Wolne Wnioski.
  8. Zamknięcie zebrania.

           

Prosimy o potwierdzenie udziału w Walnym Zebraniu do 20.05.2022r. pod nr 326710061.                   

Ankieta

Bardzo prosimy o wypełnienie ankiety

Kliknij tutaj

Nowe FIO

Szanowni Państwo,

28 lutego o godz. 9.00 wystartował rządowy konkurs Śląskie NOWE FIO 2021-2023

Nabór potrwa do 21 marca do godz. 12.00.

? Można zdobyć aż 8 tys. zł na realizację lokalnych inicjatyw, które będą odbywać się na terenie woj. śląskiego.

 

? Aplikować mogą zarówno młode organizacje pozarządowe (w tym OSP, KGW, spółdzielnie socjalne, fundacje, stowarzyszenia itp.) zarejestrowane na terenie woj. śląskiego, jak i grupy nieformalne składające się z min. 3 pełnoletnich członków.

 

Wnioski należy składać za pomocą generatora Witkac.pl

 

Serdecznie prosimy o publikację tej informacji na Państwa stronie internetowej i w mediach społecznościowych.

 

Zapraszamy:

www.fio.bcp.org.pl

https://www.facebook.com/slaskienowefio