Blue Flower

Zaproszenie na spotkania aktywizujące

Serdecznie zapraszamy na spotkanie aktywizujące społeczność lokalną ,

które odbędzie się w dniu 02.12.2019r. o godz. 12.00

w  siedzibie LGD w Łazach, przy ul. Jesionowej 1

 

 

Serdecznie zapraszamy na spotkanie aktywizujące społeczność lokalną ,

które odbędzie się w dniu 07.12.2019r. o godz. 17.00

w Remizie OSP w Wierzbicy gm. Pilica.

 

 

Serdecznie zapraszamy na spotkanie aktywizujące społeczność lokalną ,

które odbędzie się w dniu 14.12.2019r. o godz. 18.00

w Remizie OSP w Chruszczobrodzie.

Prezentacja LSR -przypomnienie

Przed następnym ogłoszeniem naborów wniosków prosimy o zapoznanie się z KRYTERIAMI WYBORU OPERACJI DLA DZIAŁAŃ W RAMACH KONKURSÓW INDYWIDUALNYCH:

PREZENTACJA

Zaproszenie