Blue Flower

Projekt Współpracy OZE

oze obraz.png

 

W dniu 25.08.2023r. podpisano Umowę o przyznaniu pomocy w ramach poddziałania 19.3 "Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania" objętego PROW na lata 2014-2020, na realizację Projektu współpracy "Otwieramy się na Zieloną Energię" o akronimie OZE.

Projekt realizowany będzie przez 3 Lokalne Grupy Działania:

1. LGD "Zielony Wierzchołek Śląska,

2. LGD "Perła Jury",

3. LAG "Gottinger Land"

 

Przedmiotem Umowy będzie Wymiana wiedzy i doświadczeń z zakresu wiosek samowystarczalnych energetycznie znajdujących się na obszarze niemieckiej LAG Gottinger Land oraz organizacja Rajdu rowerowego i 5 questów z zakresu wiedzy o Unii Europejskiej, LGD Zielony Wierzchołek Śląska i zielonej energii.

Łączna kwota pomocy finansowej to 450 705,00 zł