Blue Flower

Rajd Rowerowy OZE

LGD Zielony Wierzchołek Śląska zaprasza na rajd rowerowy OZE połączony z konkursami wiedzy

START: 8 październik (niedziela) godz.  9.00, Rynek w Przystajni. 

Warunkiem udziału w Rajdzie jest wypełnienie Karty zgłoszenia na rajd rowerowy - druk poniżej

Podczas rajdu przeprowadzone będzie 5 konkursów:

  1. Konkurs wiedzy o UE
  2. Konkurs wiedzy o OZE
  3. Konkurs wiedzy o funkcjonowaniu LGD Zielony Wierzchołek Śląska,
  4. Konkurs wiedzy o zrealizowanych projektach na obszarze LGD Zielony Wierzchołek Śląska,
  5. Konkurs wiedzy o Atrakcjach turystycznych obszaru LGD Zielony Wierzchołek Śląska.

Każdy uczestnik może wziąć udział tylko w jednym konkursie wybierając go w karcie zgłoszenia..

Warunkiem udziału w Konkursie wiedzy jest wypełnienie Karty zgłoszenia w konkursie 

     Szczegóły na stronie organizatora

                       „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".

Lokalna Grupa Działania „Zielony Wierzchołek Śląska", Lokalna Grupa Działania „Perła Jury", współfinansowane są ze środków Unii Europejskiej. Projekt OZE finansowany jest w ramach poddziałania 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020