Blue Flower

Informacja dla Beneficjentów

Szanowni Panśtwo, mieszkańcy terenu LGD Perła Jury

Informujemy że ze względu na wyczerpanie środków  w perspektywie 2014-2023

Lokalna Grupa Działania Perła Jury nie planuje ogłaszać żadnych konkursów do konca 2023r.