Blue Flower

Walne Sprawozdawcze Zebranie Członków LGD Perła Jury

 

                                                                                                           Szanowni Państwo,

 

Zarząd Lokalnej Grupy Działania „Perła Jury” zaprasza na Walne Sprawozdawczo- Wyborcze Zebranie Członków, które odbędzie się w dniu 15 maja 2023 roku (poniedziałek)
o godz. 15.30 w budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury we Włodowicach, ul. Żarecka 59.

Porządek Walnego Sprawozdawczo- Wyborczego zebrania Członków Stowarzyszenia
LGD „Perła Jury”:

  1. Otwarcie Zebrania i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zabrania.
  3. Przyjęcie porządku obrad.
  4. Przedstawienie sprawozdania merytorycznego i finansowego z działalności Stowarzyszenia oraz prac Zarządu w 2022 roku – podjęcie stosownych uchwał.
  5. Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej za rok 2022 oraz stanowisko Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla ustępującego Zarządu – podjęcie stosownych uchwał.
  6. Zmiany w statucie stowarzyszenia
  7. Wybory władz Stowarzyszenia na kolejną kadencję i podjęcie stosownych uchwał:
  • Wybór Komisji Skrutacyjnej;
  • Wybór Zarządu Stowarzyszenia;
  • Wybór Komisji Rewizyjnej

       8. Wolne wnioski.
       9. Zakończenie Zebrania.

           

Prosimy o potwierdzenie udziału w Walnym Zebraniu do 09.05.2023r. pod nr 326710061.