Blue Flower

Wyjazd Szkoleniowy

Szanowni Państwo, członkowie LGD „Perła Jury”.

W dniach 30-09 do 02-10-2022r. Lokalna Grupa Działania „Perła Jury” organizuje wyjazd animacyjno- szkoleniowy.  Miejsce wyjazdu- Praga https://www.rezidenceemmy.com/cs/
Pierwszeństwo 
w uczestnictwie mają osoby, które regularnie uczestniczą w Walnych Zebraniach Członków LGD „Perła Jury” (min. 3 ostatnie) oraz opłacają składki członkowskie. Poniżej znajduje się formularz zgłoszeniowy, który należy wypełnić w przypadku chęci uczestnictwa oraz dostarczyć do biura LGD w Siamoszycach osobiście bądź drogą mailową w terminie do 09.09.2022r. Program wyjazdu oraz inne szczegółowe informacje zostaną przedstawione uczestnikom po zakończeniu rekrutacji.  Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.
  Wyjazd częściowo odpłatny 100 zł/uczestnik.
Więcej informacji pod nr telefonu 326710061

 

Formularz zgłoszeniowy