Blue Flower

Informacja

W dniu 17.06.2020 r. o godz. 15.00 w Hotelu Amazonka w Zawadzie Pilickiej odbyło się Walne Sprawozdawcze Zebranie Członków Stowarzyszenia LGD "Perła Jury". Podczas Zebrania zatwierdzono sprawozdanie merytoryczne, finansowe, z działalności Komisji Rewizyjnej, a także udzielono absolutorium Zarządowi za pracę w 2019r. Podjęto również uchwały dotyczące wymienionych kwestii. Dziękujemy za liczny udział wszystkim przybyłym mimo sytuacji spowodowanej COVID-19.