Blue Flower

Nowy termin Walnego Zebrania Członków LGD PERŁA JURY

Szanowni Państwo,

 

Zarząd Lokalnej Grupy Działania „Perła Jury" zaprasza na Walne Sprawozdawcze Zebranie Członków, które odbędzie się w dniu 17 czerwc 2020 roku (środa) o godz. 15.00
w Hotelu Amazonka w Zawadzie Pilickiej

Porządek Walnego Zebrania Sprawozdawczego Członków Stowarzyszenia LGD „Perła Jury":

  1. Otwarcie zebrania i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zabrania.
  3. Przyjęcie porządku obrad.
  4. Przedstawienie sprawozdania merytorycznego i finansowego z działalności Stowarzyszenia oraz prac Zarządu w 2019 roku – podjęcie stosownych uchwał.
  5. Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej za rok 2019 oraz stanowisko Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Zarządu – podjęcie stosownych uchwał.
  6. Wolne Wnioski.
  7. Zamknięcie  Zebrania.

           

Prosimy o potwierdzenie udziału w Walnym Zebraniu do 12.06.2020r. pod nr 326710061.                                                    

W związku z  epidemią koronawirusa, zwracamy się z prośbą o nie uczestniczeniu w Zebraniu wszystkich osób, które mają jakiekiekolwiek objawy przeziębienia, grypy itp. Nieobecność spowodowaną chorobą bardzo proszę również usprawiedliwić dzwoniąc na nr tel do biura LGD. Tego typu nieobecności będą usprawiedliwiane przez Zarząd LGD. Jednocześnie prosimy o zachowanie odpowiednich środków ostrożności i zasad higieny.