Blue Flower

Warsztaty refleksyjne 2020- Podsumowanie

3 stycznia 2020r. w Zajeździe Magda w Kroczycach, w ramach ewaluacji wewnętrznej, po raz kolejny zostały przeprowadzone warsztaty refleksyjne. Warsztaty prowadził i moderował pan Prezes Cezary Barczyk.

W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele organów decyzyjnych LGD, pracownicy biura, wnioskodawcy, członkowie NGO, a także włodarze Gmin członkowskich LGD oraz inni zaproszeni goście. Wszyscy aktywnie uczestniczyli w dyskusji koncentrującej się wokół różnych zagadnień związanych z działaniami LGD.

Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom za liczne przybycie, poświęcony czas  i aktywny udział w prowadzonych dyskusjach.